Tietosuojapolitiikka

Huomioimme kaikessa toiminnassamme yksityishenkilön henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn sekä henkilötietojen ja yksityisyyden suojan.

Hekan tietosuojapolitiikka määrittelee ne toimintatavat ja periaatteet, joilla Heka kerää, käyttää, säilyttää, ylläpitää, luovuttaa ja poistaa henkilötietoja.

Tietosuojapolitiikan avulla turvaamme yksityishenkilöiden henkilötietoja koskevat oikeudet sekä varmistamaan henkilötietojen käsittelyä koskevien velvollisuuksien toteutuminen.

Hekan tietosuojapolitiikka pohjautuu Euroopan unionin ja kansalliseen voimassaolevaan henkilötietoja ja tietosuojaa koskevaan lainsäädäntöön sekä tietosuojaviranomaisten kulloinkin antamiin ohjeistuksiin ja suosituksiin.

Henkilötietojen käsittelyperuste

Hekan liiketoiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä.

Heka toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Heka huolehtii yleisten tietosuojaperiaatteiden ja lainsäädännön velvoitteiden noudattamisesta, kun Heka käsittelee henkilötietoja.

Henkilötietojen elinkaari ja käsittely

Huomioimme henkilötietoja käsiteltäessä henkilötiedon koko elinkaaren.

Pyrimme varmistamaan käytettävien henkilötietojen oikeellisuuden. Henkilötietojen ensisijainen tietolähde on henkilö itse tai muu luotettava lähde.

Huomioimme tietoturvan olennaisena asiana henkilötietojen käsittelyssä.

Hekan tietosuojaorganisaatio

Hekassa on nimetty tietosuojaorganisaatio, sillä haluamme varmistaa parhaalla mahdollisella tavalla henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn.

Hekassa on nimetty tietosuojavastaava, joka ohjaa ja kehittää tietosuojan toteutumista Hekassa.

Hekassa toimii tietosuojaryhmä, jossa on edustettuna Hekan keskeiset liiketoiminnot.

Aluetoimistoissa on nimetty tietosuojayhteyshenkilöt.

Tietosuoja on jokaisen hekalaisen asia

Tietosuoja on jokaisen hekalaisen asia.

Heka järjestää työntekijöilleen tietosuojakoulutusta. Hekan työntekijöille tietosuojasta ja siihen liittyvistä muutoksista ohjeistetaan ja tiedotetaan Hekan intranetissä. 

Tietosuojapolitiikan vahvistaminen ja päivittäminen

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallitus on vahvistanut tämän tietosuojapolitiikan 10.4.2018 ja päivittänyt tietosuojapolitiikkaa 24.2.2021.