Utöver vanliga hyresbostäder har Heka 44 specialbostadsobjekt med totalt cirka 3 000 bostäder.

Specialbostadsobjekten är kompletta fastigheter avsedda för specialboende. Dessutom har Heka olika individuella stödlägenheter i hyreshusen samt tillhörande gemensamma lokaler och lokaler inom stadens social- och hälsovårdssektor.

Utöver bostäder kan specialbostadsobjekten ha olika gemensamma lokaler samt social- och hälsovårdssektorns lokaler. 

Hekas specialbostäder är avsedda för äldre och personer med funktionsnedsättning, personer i rehabilitering för missbruk och problem med den psykiska hälsan, hemlösa och övriga specialgrupper.

Valet av hyresgäster till specialbostäder sker på ett annat sätt jämfört med Hekas övriga hyresbostäder, eftersom det görs av Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor

Heka hyr ut fastigheterna till stadens social- och hälsovårdssektor och ansvarar för underhållet av dem. 

I framtiden byggs fler objekt för specialboende, i samband med totalrenoveringar och nya fastigheter. Större seniorcenterprojekt pågår också i olika delar av Helsingfors.

Nyckelord