Päätöksenteko ja johtaminen

Hekan hallitus ohjaa osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön toimintaa. Johtoryhmä johtaa Hekan operatiivista toimintaa.

Johtoryhmä 

Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa, hallituksen kokouksissa käsiteltävien asioiden sekä strategisten kysymysten valmistelussa. Yhtiön hallitus päättää johtoryhmän kokoonpanosta. 

Hallitus ohjaa Hekan toimintaa 

Hekan hallituksessa on seitsemän jäsentä. Jäsenistä kaksi on Helsingin kaupungin viranhaltijoita, kolme on luottamushenkilötaustaisia ja kaksi on asukkaiden esittämiä. Asukkaiden esitykset Hekan hallituksen asukasjäseniksi on tehty Hekan asukasdemokratiasäännön mukaisesti.

Esitykset hallituksen jäseniksi käsitellään Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaostossa, joka ohjaa ja valvoo kaupungin tytäryhteisöiden toimintaa. Konsernijaosto kehottaa yhtiökokousedustajaa valitsemaan hallituksen jäsenet. Hekan yhtiökokous valitsee hallituksen varsinaisessa yhtiökokouksessa.  

Hekan hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi alkaa varsinaisesta yhtiökokouksesta ja kestää kahden vuoden päästä valinnasta pidettävään yhtiökokoukseen asti.