Asukasdemokratia

Hekalla on laaja asukasdemokratiajärjestelmä ja monipuolista asukastoimintaa. Asukasdemokratia antaa asukkaille päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia omaa asumista ja pihapiiriä koskevissa asioissa sekä lisää asukkaiden asumisviihtyvyyttä, yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta. 

Asukasdemokratian tarkoituksena on turvata yhteishallinnossa riittävä ja oikea-aikainen tiedonkulku asukkaiden ja Hekan välillä.  

Yhteishallintolain ja vuokralaisdemokratiasäännön päivitys 

Hekan vuokralaisdemokratia pohjautuu yhteishallintolakiin ja Hekan vuokralaisdemokratiasääntöön. Uusi yhteishallintolaki tulee voimaan 1.1.2024. Lain päivityksen myötä päivittyy myös Hekan vuokralaisdemokratiasääntö, joka jatkossa tunnetaan nimellä asukasdemokratiasääntö.  

Vaikka varsinainen sääntö tulee voimaan 1.1.2024, syksyn 2023 asukkaiden kokouksissa tehdään valinnat jo uuden säännön mukaan.  

Vuokralaisdemokratiasäännön päivityksen yhteydessä myös jotkut nimikkeet muuttuvat.  

  • Jatkossa talotoimikunta on asukastoimikunta. 
  • Jatkossa vuokralaistoimikunta on aluetoimikunta. 
  • Jatkossa vuokralaisneuvottelukunta on asukasneuvottelukunta. 

Tällä sivulla käytetään uusia nimikkeitä. 

Hekan asukasdemokratiajärjestelmä 

Hekan asukasdemokratiajärjestelmä toimii kolmella tasolla:  

  • Kaikilla kohteilla on asukkaiden kokouksen valitsema asukastoimikunta. 
  • Asukastoimikunnan edustajat muodostavat aluetoimikunnan. Hekassa aluetoimikunta toimii vuokrantasausalueen asukastoimikuntien yhteen kokoajana, tiedonvälittäjänä ja kouluttajana. Aluetoimikuntia on yhteensä 21. 
  • Hekan kaikkia asukkaita edustaa asukasneuvottelukunta, jossa on jäseninä kunkin aluetoimikunnan edustajia.  

Lisäksi asukkailla on omat edustajansa Hekan hallituksessa ja Heka-tason yhteistyöelimessä.  

Kohdetasolla yksi tärkeimmistä asukasdemokratiaelimistä on kaikille asukkaille avoimet asukkaiden kokoukset. Kokouksissa keskustellaan omaan kotitaloon liittyvistä asioita, ideoidaan yhteistä tekemistä ja päätetään asukastoiminnan määrärahan käytöstä. Asukkaiden kokouksessa valitaan myös henkilöt asukastoimikuntaan. Vaihtoehtoisesti voidaan valita luottamushenkilö ja tälle varahenkilö. 

Lisätietoa asukasdemokratiasta saat yhteishallintolaista ja siihen perustuvasta Hekan asukasdemokratiasäännöstä. Voimassa oleva yhteishallintolaki löytyy täältä ja 1.1.2024 voimaan tuleva yhteishallintolaki on täällä .

Erityisen aktiivisilla asukkailla on mahdollisuus osallistua myös Hekan ja asukkaiden yhteishallintoelimiin.  

Hekan asukkaiden yhteistyöelimet