Asiakaspalvelumme on suljettu perjantaina 24.5.2024. Ilmoita kiireelliset vikailmoitukset päivystysnumeroon 09 5767 3100. Voit hoitaa asiointia asukassivuilla.

Kirjaudu asukassivuille

Asukasdemokratia

Hekalla on laaja asukasdemokratiajärjestelmä ja monipuolista asukastoimintaa. Asukasdemokratia antaa asukkaille päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia omaa asumista ja pihapiiriä koskevissa asioissa sekä lisää asukkaiden asumisviihtyvyyttä, yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta. 

Asukasdemokratian tarkoituksena on turvata yhteishallinnossa riittävä ja oikea-aikainen tiedonkulku asukkaiden ja Hekan välillä.  

Päivittyneet yhteishallintolaki ja asukasdemokratiasääntö 

Hekan asukasdemokratia pohjautuu yhteishallintolakiin ja Hekan asukasdemokratiasääntöön. Uusi yhteishallintolaki tuli voimaan 1.1.2024. Lain päivityksen myötä päivittyi myös Hekan vuokralaisdemokratiasääntö, joka tunnetaan nyt nimellä asukasdemokratiasääntö.  

Vaikka varsinainen sääntö tuli voimaan 1.1.2024, syksyn 2023 asukkaiden kokouksissa tehtiin valinnat jo uuden säännön mukaan.  

Vuokralaisdemokratiasäännön päivityksen yhteydessä myös jotkut nimikkeet muuttuivat.  

  • Jatkossa talotoimikunta on asukastoimikunta. 
  • Jatkossa vuokralaistoimikunta on aluetoimikunta. 
  • Jatkossa vuokralaisneuvottelukunta on asukasneuvottelukunta. 

Hekan asukasdemokratiajärjestelmä 

Hekan asukasdemokratiajärjestelmä toimii kolmella tasolla:  

  • Kaikilla kohteilla on asukkaiden kokouksen valitsema asukastoimikunta. 
  • Asukastoimikunnan edustajat muodostavat aluetoimikunnan. Hekassa aluetoimikunta toimii vuokrantasausalueen asukastoimikuntien yhteen kokoajana, tiedonvälittäjänä ja kouluttajana. Aluetoimikuntia on yhteensä 21. 
  • Hekan kaikkia asukkaita edustaa asukasneuvottelukunta, jossa on jäseninä kunkin aluetoimikunnan edustajia.  

Lisäksi asukkailla on omat edustajansa Hekan hallituksessa ja Heka-tason yhteistyöelimessä.  

Kohdetasolla yksi tärkeimmistä asukasdemokratiaelimistä on kaikille asukkaille avoimet asukkaiden kokoukset. Kokouksissa keskustellaan omaan kotitaloon liittyvistä asioita, ideoidaan yhteistä tekemistä ja päätetään asukastoiminnan määrärahan käytöstä. Asukkaiden kokouksessa valitaan myös henkilöt asukastoimikuntaan. Vaihtoehtoisesti voidaan valita luottamushenkilö ja tälle varahenkilö. 

Lisätietoa asukasdemokratiasta saat yhteishallintolaista ja siihen perustuvasta Hekan asukasdemokratiasäännöstä.

Erityisen aktiivisilla asukkailla on mahdollisuus osallistua myös Hekan ja asukkaiden yhteishallintoelimiin.  

Hekan asukkaiden yhteistyöelimet