Naapuruussovittelu

Jos naapureiden kesken tulee erimielisyyksiä, naapuruussovittelija auttaa löytämään yhteisen sävelen. Naapuruussovittelijat ovat Naapuruussovittelun keskuksen ja Hekan kouluttamia Hekan asukkaita, jotka sovittelevat asukkaiden välisiä erimielisyyksiä.

Naapuruussovittelun tavoitteena on lisätä asukkaiden välistä kommunikaatiota ja yhteisöllisyyttä talossa. Sovittelija kuuntelee, edistää kommunikaatiota ja auttaa osapuolia ratkaisemaan riitansa itse. Sovittelija ei ota kantaa siihen, kuka on oikeassa tai väärässä, ja hän on vaitiolovelvollinen. Naapuruussovittelijat eivät sovittele oman kohteensa konflikteja.

Naapuruussovittelu on vapaaehtoistyötä, josta ei makseta palkkaa. Sovittelua tehdään parityönä ja usein yhdessä Naapuruussovittelun keskuksen ammattilaisten kanssa.

Soviteltavia asioita voivat olla esimerkiksi häiritsevä käyttäytyminen ja yhteisten tilojen käyttö, talotoimikuntien yhteistyön ongelmat tai erilaisiin elämäntapoihin liittyvät konfliktit.

Yhteyttä kannattaa ottaa matalalla kynnyksellä

Naapuruussovittelijoihin saa yhteyden Naapuruussovittelun keskuksen kautta. Tarkempaa tietoa toiminnasta löydät Naapuruussovittelun keskuksen sivuilta .​

Sovittelualoitteita tekevät yleensä isännöitsijät, asumisneuvojat, poliisi ja sosiaalityöntekijät, mutta myös asukkaat voivat olla suoraan yhteydessä Naapuruussovittelun keskukseen.

Ristiriitatilanteissa kannattaa Naapuruussovittelun keskukseen olla yhteydessä matalalla kynnyksellä ja sopia, miten on parasta edetä. Naapuruussovittelija voi olla yhteydessä sovittelua vaativasta asiasta kaikkiin osapuoliin, jos hänelle toimitetaan osapuolien yhteystiedot.