Kun jotain hajoaa asunnossa

Asunnon osien tai kalusteiden korjausvastuu riippuu siitä, onko vaurio syntynyt normaalin asumisen seurauksena vai onko asukas omalla toiminnallaan aiheuttanut vahingon.

Heka korjaa asunnon normaalista kulumisesta aiheutuvat viat

Asumisesta jää luonnollisesti ajan kuluessa asuntoon jälkiä. Tätä kutsutaan normaaliksi kulumiseksi. Mitä kauemmin asunnossa asutaan, sitä enemmän normaalia kulumista asunnolle aiheutuu.

Jos jokin kohta asunnossa hajoaa normaalin kulumisen seurauksena, Heka korjaa tai korjauttaa sen puolestasi.

Jos huomaat asunnossasi vikoja tai puutteita, tee niistä vikailmoitus. Korjaamme viat mahdollisimman pian ilmoituksesi jälkeen.

Asukas vastaa itse aiheuttamiensa vahinkojen korjaamisesta

Olet velvollinen korvaamaan rikkoutumiset ja muut vahingot, jonka olet aiheuttanut tahallisesti tai huolimattomalla toiminnallasi, vaikka vahingoittunut asunnon osa kuuluisi Hekan kunnossapito- ja korjausvastuulle. Perimme tällaisten vahinkojen korjaamisen kustannuksista vahingonkorvaushinnaston mukaisen maksun. Päävuokralaisena vastaat myös perheenjäsentesi, alivuokralaisesi ja vieraidesi aiheuttamista vahingoista.

Kunnossapito- ja korjausvastuun jakautuminen Hekalle ja asukkaalle

Vastuunjakotaulukosta näet, mitkä asunnon osat ja kunnossapito- ja korjaustehtävät kuuluvat Hekan ja mitkä asukkaan vastuulle. Taulukosta voi katsoa myös, miten vastuu kunnossapidon ja korjauksen kustannuksista jakautuu.

Vuokralaisena sinulla on velvollisuus hoitaa huolellisesti koko asuntoa ja kaikkia siihen kuuluvia tiloja, kuten asunnolle kuuluvaa varastokomeroa ja parveketta tai pihaa. Ilmoita viipymättä Hekalle asunnon vahingoittumisesta sekä vioista ja puutteista, joiden korjaaminen kuuluu Hekalle.

Vastuunjakotaulukko

Muutostyöt ja asukkaan omat laitteet

Voit tehdä asunnossasi muutostöitä, jos olet saanut siihen etukäteen Hekalta kirjallisen luvan. Huomioithan, että lupaa ei välttämättä voida antaa. Lupa liitetään vuokrasopimukseen. Myös tietyt laiteasennukset ja -irrotukset voivat edellyttää yhteydenottoa Hekaan. Voit olla velvollinen ennallistamaan asunnon, kun muutat pois. Voit olla myös velvollinen jättämään muutokset asuntoon korvauksetta poismuutossa.

Kun sinulla on mielessä muutostyö tai laitteen asennus, tutustu alla olevaan taulukkoon ja verkkosivuillamme annettuihin ohjeisiin. Ota huomioon -sarakkeesta näet, mitä muutoksessa tai asennuksessa täytyy huomioida. Asukas vastaa taulukon mukaisesti muutostöiden ja laiteasennusten kustannuksista.