Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt on laadittu asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Yhteiset tilat ja piha-alueet

Porrashuoneen ulko-ovi pidetään lukittuna klo 21.00–07.00 välisenä aikana. Taloissa, joissa on ovikoodi tai -puhelin, ulko-ovi pidetään lukittuna jatkuvasti.

Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti. Tarpeeton oleskelu yhteisissä tiloissa on kielletty.

Asunnon tuulettaminen porrashuoneeseen on kielletty.

Tupakointi on kielletty porrashuoneissa, hisseissä ja muissa yhteisissä sisätiloissa, yhteisillä parvekkeilla, luhtikäytävillä sekä kiinteistön piha-alueella tai tontilla (mukaan lukien sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyys sekä lasten leikkialueet) ja pysäköintitontin alueella. Tupakointi on kuitenkin sallittu piha-alueella tai tontilla Hekan siihen erikseen osoittamassa paikassa, jos sellainen paikka on mahdollista osoittaa. Savuttomissa taloissa ja 1.1.2021 alkaen tehdyissä vuokrasopimuksissa tupakointi on kielletty myös asunnoissa, parvekkeilla, terasseilla ja asuntopihoilla.

Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Paloherkkien ja vaarallisten aineiden säilyttäminen yhteisissä tiloissa on kielletty. Auton renkaita (yksi sarja) voi säilyttää varastokomerossa. Porrashuoneissa, luhtikäytävillä ja kellarikäytävillä ei saa säilyttää mitään tavaroita.

Värjäävien aineiden käyttö pesulassa ja saunassa on kielletty.

Lasipullojen ja muiden lasiesineiden vienti pesu- ja löylyhuoneisiin on kielletty. Mattojen pesu talopesulan tavallisissa koneissa on kielletty.

Jätteet on vietävä niille varattuihin paikkoihin ja lajittelusta annettuja ohjeita on noudatettava.

Nurmikoita, istutuksia, pihakalusteita, lasten leikkipaikkavarusteita ja muita vastaavia ei saa vahingoittaa.

Yhteisten tilojen ja piha-alueiden roskaaminen on kielletty. Tupakantumppien heitto parvekkeelta maahan ja muutenkin tontin alueelle on kielletty.

Palloleikit on kielletty parkkipaikoilla ja talojen ikkunoiden välittömässä läheisyydessä.

Yleisellä piha-alueella leiriytyminen on kielletty.

Mainosten ja kilpien asentaminen on kielletty. Satelliittiantennin,radioamatöörien antennin tai muun vastaavan laitteen saa asentaa ainoastaan huoneiston parvekkeelle kaiteiden sisäpuolelle rakenteita rikkomatta.

Tomuttaminen ja pyykin kuivaus

Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain siihen tarkoitukseen varatuilla paikoilla. Liinavaatteiden puistelu ja tuulettaminen sekä pyykin kuivattaminen on sallittu parvekkeilla vain kaiteiden sisäpuolella.

Huoneistot ja parvekkeet

Huoneistossa ja talon alueella on annettava asumisrauha muille asukkaille. Erityisesti klo 22.00–7.00 on vältettävä melua ja muuta häiritsevää toimintaa.

Huoneistoa on hoidettava huolellisesti. Palovaroittimen toimintakunto on tarkistettava säännöllisesti ja mahdollisista vioista tehtävä kiireetön vikailmoitus.

Parveke on pidettävä siistinä ja lumi on poistettava parvekkeelta talvisin. Parvekkeelle ja asuntopihalle ei saa kerätä palokuormaa lisäävää ja ympäristöä häiritsevää varastoitavaa tavaraa.

Parvekkeen pesu juoksevalla vedellä on kielletty. Kukka-astiat ja muut esineet on sijoitettava kaiteen sisäpuolelle. Aurinkovarjot ja muut vastaavat suojavarusteet on kiinnitettävä huolellisesti.

Avotulenteko ja savustaminen parvekkeilla, asuntopihoilla ja terasseilla on kielletty. Grillaaminen parvekkeilla on sallittu vain sähkögrillillä; terassilla ja asuntopihalla kaasu- ja sähkögrillillä.

Pihalla grillaaminen ja savustaminen on sallittu siihen erikseen osoitetulla paikalla. Paloturvallisuutta on noudatettava.

Vesivuodoista ja muista vioista on välittömästi ilmoitettava aluetoimiston asiakaspalveluun tai päivystäjälle. WC- ja muihin viemäreihin ei saa kaataa tai päästää jätteitä, jotka saattavat tukkia viemärit.

Tuhohyönteisten ja -eläinten esiintymisestä huoneistoissa ja pihalla on ilmoitettava välittömästi aluetoimiston asiakaspalveluun tai päivystäjälle.

Pysäköinti

Pysäköinti on sallittu vain siihen tarkoitukseen merkityillä alueilla. Vieraspaikat on tarkoitettu vain kiinteistössä vieraileville.

Pysäköintipaikat on tarkoitettu liikenteessä oleville ajoneuvoille.

Hylättyjä tai käytöstä poistettuja ajoneuvoja tai niiden osia ei saa säilyttää pysäköintialueella tai muuallakaan kiinteistön alueella.

Ajoneuvon tulee mahtua pysäköintipaikalle mitoiltaan, myös pituussuunnassa, eikä ajoneuvo saa hankaloittaa muiden menoa omaan ajoneuvoonsa.

Jos pysäköintipaikkoja on vapaana, pysäköintipaikan voi vuokrata myös polkupyörän säilyttämiseen.

Autolämmityspistorasioiden kotelot on pidettävä lukittuna. Lämmitysjohto on irrotettava pistorasiasta käytön jälkeen. Autolämmityspistorasiaa ei saa käyttää sähkö- tai hybridiauton lataamiseen.

Tyhjäkäynnistä säädettyjä rajoituksia on noudatettava piha- ja pysäköintialueella.

Autojen pesu ja huolto on sallittu vain siihen tarkoitukseen varatuilla paikoilla. Renkaiden vaihto on sallittua pysäköintipaikoilla.

Lemmikkieläimet

Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä talojen porrashuoneissa ja kiinteistön alueella niin, että muiden liikkuminen on turvattu.

Lemmikkieläinten vienti yleisiin sauna-, pesu- ja pesulatiloihin on kielletty.

Lemmikkieläimen ulkoiluttajan on huolehdittava, ettei eläin likaa kiinteistöä ja sen piha-alueita, istutuksia tai talon seiniä. Lemmikkieläinten jätökset on korjattava pois. Lemmikkieläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkialueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Lemmikkieläimen haltijan on huolehdittava, että eläin ei häiritse toistuvilla äänillä ympäristöä ja talon asukkaita.

Lintujen, oravien ja muiden luonnonvaraisten eläinten ruokkiminen on kielletty parvekkeilla ja koko kiinteistön alueella.

Järjestyssääntörikkomukset

Järjestyssääntörikkomuksesta saattaa olla seurauksena vahingonkorvausvelvollisuus tai vuokrasopimuksen purkaminen.

Asukas on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä.