Lähiaikoina Heka-koteihin jaettavassa Himassa on painovirhe. Asiakaspalvelun uusi puhelinnumero on 09 5767 3000. Pahoittelemme painovirhettä.

Vuokrataso ja vuokran muodostuminen 

Toimimme omakustannusperiaatteella ja siksi vuokramme ovat Helsingin yleistä vuokratasoa alhaisemmat.

Vuonna 2023 Hekan keskivuokra on 12,60 euroa/m²/kk, mikä on noin 43 prosenttia alhaisempi kuin vapaarahoitteisissa asunnoissa Helsingissä.  

Vuonna 2024 Hekan keskivuokran ennakoidaan nousevan 12 prosentilla, johtuen korkotason merkittävästä noususta sekä energian hinnan ja yleisen kustannustason noususta. Tavallista suuremman korotuksen jälkeenkin Hekan asuntojen keskivuokra on huomattavasti vapaarahoitteisten asuntojen vuokria matalampi. 

Heka toimii omakustannusperiaatteella 

Heka toimii omakustannusperiaatteella eli kaikki asukkaidemme maksamat vuokrat käytetään talojen ja asuntojen rakentamisen, korjaamisen, ylläpidon ja hallinnoinnin kustannuksiin. Heka ei tavoittele voittoa eikä maksa osinkoa omistajalleen Helsingin kaupungille. Jos budjetoitua rahaa jää yli, se käytetään toimintaan seuraavina vuosina. 

Omakustannusperiaatteesta johtuen Hekan vuokrat ovat Helsingin yleistä vuokratasoa alhaisemmat.  

Hekan kustannukset vuonna 2023 muodostuvat seuraavasti: 

 • lainanhoitokustannukset 35 % 
 • korjaukset ja peruskorjausten omarahoitusosuus 22 % 
 • energia ja jätehuolto 17 % 
 • kiinteistöverot ja tontinvuokrat 9 % 
 • huolto ja siivous 8 % 
 • muut kustannukset 5 % 
 • isännöinti ja hallinto 4 %. 

Vuokrat määritetään vuosittain 

Hekan asuntojen vuokramääritys alkaa laatimalla seuraavalle vuodelle talousarvio, joka sisältää kaikki toiminnan kustannukset. Budjetointi valmistuu syksyllä, jolloin seuraavan vuoden vuokrataso tiedetään.  

Budjetoidut kokonaiskustannukset tasataan kohteille kahdessa vaiheessa. Ensin kustannukset tasataan aluekohtaisiksi keskivuokriksi alueellista vuokratasoreferenssiä hyödyntäen. Tämän jälkeen aluekohtaiset keskivuokrat tasataan kohteille kohdekohtaisiksi keskivuokriksi perustuen kohteiden 

 • tekniseen ikään, 
 • sijaintiin, 
 • rakennustyyppiin sekä 
 • varuste- ja laatutasoon. 

Vuokrantasaus ei vaikuta Hekan vuokrissa kerättäviin kokonaiskustannuksiin eikä Hekan keskimääräiseen vuokratasoon. Vuokrantasauksen tavoitteena on turvata mahdollisimman tasainen vuokrakehitys kaikissa Hekan kohteissa sekä vuokrien vastaaminen kohteiden käyttöarvoa siten, että vuokrat ovat keskenään oikeudenmukaisessa suhteessa. 

Ehdotukset seuraavan vuoden vuokrista lähetetään lausunnoille asukastoimikunnalle elokuussa. Asukastoimikuntien lausunnot käsitellään Hekassa, ja aineistoihin tehdään tarpeellisiksi katsotut muutokset syyskuussa.  

Hekan hallitus vahvistaa vuokrat lokakuussa, minkä jälkeen niistä lähetetään kirjeitse tieto jokaiseen Heka-asuntoon.  

Vuokrat tulevat voimaan vuoden ensimmäisenä päivänä.