Vuokrataso ja vuokran muodostuminen 

Toimimme omakustannusperiaatteella ja siksi vuokramme ovat Helsingin yleistä vuokratasoa alhaisemmat.

Vuonna 2024 Hekan keskivuokra on 13,66 euroa/m²/kk. Hekan keskivuokra nousi edellisestä vuodesta 8,4 prosentilla johtuen korkotason merkittävästä noususta sekä energian hinnan ja yleisen kustannustason noususta. Tavallista suuremman korotuksen jälkeenkin Hekan asuntojen keskivuokra on huomattavasti vapaarahoitteisten asuntojen vuokria matalampi. 

Heka toimii omakustannusperiaatteella 

Heka toimii omakustannusperiaatteella eli kaikki asukkaidemme maksamat vuokrat käytetään talojen ja asuntojen rakentamisen, korjaamisen, ylläpidon ja hallinnoinnin kustannuksiin. Heka ei tavoittele voittoa eikä maksa osinkoa omistajalleen Helsingin kaupungille. Jos budjetoitua rahaa jää yli, se käytetään toimintaan seuraavina vuosina. 

Omakustannusperiaatteesta johtuen Hekan vuokrat ovat Helsingin yleistä vuokratasoa alhaisemmat.  

Vuonna 2023 Hekan kustannukset jakautuivat seuraavasti: 

 • lainanhoitokustannukset 35 % 
 • korjaukset ja peruskorjausten omarahoitusosuus 22 % 
 • energia ja jätehuolto 17 % 
 • kiinteistöverot ja tontinvuokrat 9 % 
 • huolto ja siivous 8 % 
 • muut kustannukset 5 % 
 • isännöinti ja hallinto 4 %. 

Vuokrat määritetään vuosittain 

Hekan asuntojen vuokramääritys alkaa laatimalla seuraavalle vuodelle talousarvio, joka sisältää kaikki toiminnan kustannukset. Budjetointi valmistuu syksyllä, jolloin seuraavan vuoden vuokrataso tiedetään.  

Budjetoidut kokonaiskustannukset tasataan kohteille kahdessa vaiheessa. Ensin kustannukset tasataan aluekohtaisiksi keskivuokriksi alueellista vuokratasoreferenssiä hyödyntäen. Tämän jälkeen aluekohtaiset keskivuokrat tasataan kohteille kohdekohtaisiksi keskivuokriksi perustuen kohteiden 

 • tekniseen ikään, 
 • sijaintiin, 
 • rakennustyyppiin sekä 
 • varuste- ja laatutasoon. 

Vuokrantasaus ei vaikuta Hekan vuokrissa kerättäviin kokonaiskustannuksiin eikä Hekan keskimääräiseen vuokratasoon. Vuokrantasauksen tavoitteena on turvata mahdollisimman tasainen vuokrakehitys kaikissa Hekan kohteissa sekä vuokrien vastaaminen kohteiden käyttöarvoa siten, että vuokrat ovat keskenään oikeudenmukaisessa suhteessa. 

Ehdotukset seuraavan vuoden vuokrista lähetetään lausunnoille asukastoimikunnalle elokuussa. Asukastoimikuntien lausunnot käsitellään Hekassa, ja aineistoihin tehdään tarpeellisiksi katsotut muutokset syyskuussa.  

Hekan hallitus vahvistaa vuokrat lokakuussa, minkä jälkeen niistä lähetetään kirjeitse tieto jokaiseen Heka-asuntoon.  

Vuokrat tulevat voimaan vuoden ensimmäisenä päivänä. 

Hekan asuntokohtaiset vuokrat ovat jyvitettyjä vuokria

Jyvityksellä tarkoitetaan asuntokohtaisen laskennallisen pinta-alan määrittämistä. Laskennallisen pinta-alan määrittelystä muodostuu asuntojen jyvitetyt neliöt, joita käytetään huoneistokohtaisen vuokran laskentaperusteena. Kohdetasolla kohteen todelliset neliöt ovat yhtä suuret kuin jyvitetyt neliöt yhteensä.

Asuntokohtaisen jyvityksen taustalla on tarve edistää suurempien ja matalalla sijaitsevien asuntojen vuokraamista, sillä niiden kysyntä on vähäisempää kuin pienempien ja ylempänä talossa sijaitsevien asuntojen. Jyvityksen tavoitteena on parantaa talon käyttöastetta saamalla mahdolliset tyhjät asunnot vuokratuiksi ja näin lisätä talon kokonaisvuokratuottoja. Näin toimimalla voidaan pitää myös pienten tai alakerroksissa olevien asuntojen vuokrataso kohtuullisempana.