Lähiaikoina Heka-koteihin jaettavassa Himassa on painovirhe. Asiakaspalvelun uusi puhelinnumero on 09 5767 3000. Pahoittelemme painovirhettä.

Vesimaksut ja veden käyttö

Taloissa, joissa on asuntokohtaiset vesimittarit ja kulutukseen perustuva laskutus, asukas maksaa vedestä kulutuksensa mukaisen vesimaksun. Kun asuntokohtaista vesimittaria ei ole käytössä, vesi sisältyy vuokraan.

Vesimaksut

Kun vesi sisältyy vuokraan

Tällä hetkellä valtaosassa kohteitamme vesi sisältyy vuokraan eli veden käyttö on laskettu mukaan vuokrasummaan. Vuokra on näissä kohteissa hieman korkeampi kuin se olisi siinä tapauksessa, että vesi laskutettaisiin erikseen. Asukas ei siis käytä vettä maksutta vaan maksaa vedestä vuokransa yhteydessä keskimääräisen vedenkulutuksen mukaan.

Kun vedestä maksetaan kulutukseen perustuen

Noin joka neljännessä Hekan kohteessa asukas maksaa vedestä todellisen kulutuksen mukaisesti. Nykyään kaikissa Hekalle valmistuvissa uudis- ja peruskorjauskohteissa on kulutukseen perustuva vesilaskutus.

Vesimaksuennakkoa maksetaan 15 euroa kuukaudessa per asukas

Kulutukseen perustuvassa vesilaskutuksessa on käytössä ennakkolaskutus. Vuokralaskuun lisätään talouden asukasmäärän perusteella vesimaksuennakko 15 €/hlö/kk. Esimerkiksi nelihenkisen perheen kuukausittainen vesimaksuennakko on 4 x 15 euroa, eli yhteensä 60 euroa. Vesiennakkomaksun suuruus on määritelty hieman alle Hekan asukkaiden keskimääräisen vedenkulutuksen. Vesimaksuennakko maksetaan kuukausittain vuokranmaksun yhteydessä.

Vesimaksuennakko määräytyy talonkirjaan merkityn asukasmäärän perusteella. Kun talouden henkilömäärässä tapahtuu muutoksia, esimerkiksi joku talouden asukkaista muuttaa pois tai perheeseen syntyy lapsi, ilmoita muutoksesta Hekan asukassivuilla kohdassa Palvelupyynnöt.

Jos asunnossa kirjoilla oleva alaikäinen lapsi asuu asunnossa vain osan aikaa esimerkiksi joka toinen viikko, voidaan vesimaksuennakko puolittaa lasten osalta. Pyydä vesiennakkomaksun puolitusta esimerkiksi asukassivujen kautta.

Vesimaksuennakoita ei voi keskeyttää esimerkiksi loman tai muun pidemmän kotoa poissaolon ajaksi.

Tasauslaskutus kolmen kuukauden välein

Jos vedenkulutus on laskutusjaksolla vesimaksuennakkoa suurempi, laskutamme ennakossa maksamatta jääneen osuuden kolmen kuukauden välein niin sanotussa tasauslaskussa eli vesilaskussa. Huomioimme siinä kuukausittain maksetun vesimaksuennakon.

Laskutusrytmi on seuraava:

  • tammi-maaliskuun vedenkulutuksen laskutus huhtikuussa
  • huhti-kesäkuun vedenkulutuksen laskutus heinäkuussa
  • heinä-syyskuun vedenkulutuksen laskutus lokakuussa
  • loka-joulukuun vedenkulutuksen laskutus tammikuussa.

Vesimaksuennakoiden hyvitys

Jos vedenkulutus laskutusjaksolla on pienempi kuin maksettu vesimaksuennakko, muodostuu erotuksesta hyvitettävää asukkaalle.

  • Jos sinulla ei ole vuokra- tai muuta velkaa Hekalle, voit vähentää hyvityksen seuraavan kuukauden vuokrastasi.
  • Jos sinulla on laskutushetkellä vuokra- tai muuta velkaa, siirrämme ennakkomaksun hyvityksen kattamaan sitä. 
  • Jos et vähennä hyvitystä itse vuokrastasi, voit pyytää palauttamaan ylimääräisen maksun tilillesi, kun hyvitystä on kertynyt yli 10 euroa.

Hyvityslasku ei näy tavallisen e-laskun tavoin verkkopankissa, ja sen sijainnissa on pankkikohtaisia eroja. Katso ensin, onko hyvityslasku verkkopankkisi e-laskuarkistossa. Jos hyvityslaskua ei edelleenkään löydy, tiedustele pankistasi hyvityslaskujen sijaintia. Hyvityslaskut eivät näy mobiilipankissa.

Vesimaksut perustoimeentulotuessa

Toimeentulotuessa voidaan asumismenoina hyväksyä kohtuullisen suuruiset vesimaksut. Veden tasauslasku voidaan huomioida menona, jos veden kuukausittaiset yhteiskustannukset ovat kohtuulliset. Lue lisää Kelan verkkosivuilta

Veden käyttö

Vaikka veden litrahinta on pieni, on vedenkulutus vuositasolla merkittävä kuluerä, joka vaikuttaa osaltaan myös Hekan vuokriin. Myös veden lämmittämiseen kuluva energia maksaa. Vedenkulutuksen vähentäminen ja viileän veden suosiminen kuuman veden sijaan pienentävät vedenkäytön kustannuksia.

Tiesitkö?

Helsingin vesi on pehmeää. Käytä siis pesuainetta pienimmän annosteluohjeen mukaan.