Asukassivuilla on teknisiä häiriöitä. Asiaa selvitetään parhaillaan. Pahoittelemme häiriötä.

Asukastoimikunta

Asukastoiminnan sydän on asukastoimikunta (aiemmin talotoimikunta), jossa on mukana Heka-talojen aktiivisia asukkaita.

Asukastoimikunta päättää monista taloa koskevista asioista ja järjestää talkoita sekä muuta yhteisöllistä toimintaa talon asukkaille. Vuoden tärkein kokous on asukkaiden kokous, jossa valitaan myös asukastoimikunnan jäsenet.

Asukkaiden kokous 

Jos haluat tietoa oman kotitalon asioista, kannattaa osallistua asukkaiden kokouksiin. Asukastoimikunta tai luottamushenkilö kutsuu asukkaiden kokouksen koolle vähintään kerran kalenterivuodessa toimittamalla kutsun jokaiseen asuntoon ja liikehuoneistoon. 

Syksyisin järjestettävissä asukkaiden kokouksissa Heka-talojen asukastoimikuntien jäsenet ja mahdolliset Hekan edustajat käyvät läpi omaan kotitaloon liittyviä asioita. Aiheina voivat olla muun muassa vuokranmääritys, mahdolliset remontit, pihatyöt ja muut ajankohtaiset asiat.   

Asukkaiden kokouksessa myös muilla asukkailla on mahdollisuus kertoa ajatuksiaan ja ideoitaan yhteisistä asioista. 

Asukkaiden kokouksissa päätetään myös asukastoiminnan määrärahan käytöstä. Heka myöntää asukastoimintaan määrärahaa, jolla asukastoimikunta tekee esimerkiksi pieniä hankintoja pihalle tai kerhohuoneelle ja järjestää talon asukkaiden yhteisiä juhlia ja talkoita. Asukkaiden kokouksissa pääset vaikuttamaan siihen, mihin oman talosi asukastoiminnan määrärahat käytetään. 

Asukkaiden kokouksissa valitaan myös henkilöt asukastoimikuntaan. Vaihtoehtoisesti voidaan valita luottamushenkilö ja tälle varahenkilö. Luottamushenkilöllä on samat oikeudet ja tehtävät kuin asukastoimikunnalla.  

Kokouksessa valitaan myös muita edustajia erilaisiin tehtäviin. 

Asukastoimikunta ja sen tehtävät 

Asukastoimikunnassa on puheenjohtaja sekä asukkaiden kokouksen valitsemat jäsenet ja varajäsenet. Asukastoimikuntaan pääsee mukaan kuka vain: toimikunnan jäsenet valitaan kaikille asukkaille avoimissa asukkaiden kokouksissa. Asukastoimikunnan yhteystiedot löydät talosi ilmoitustauluilta.  

Asukastoimikunnan tehtävänä on lisätä talon asukkaiden välistä yhteisöllisyyttä, toimia tarvittaessa kohteen asukkaiden edustajana, pitää yhteyttä Hekaan ja järjestää toimintaa talon asukkaille. Asukastoimikunta päättää muun muassa yhteisten askartelu- ja kerhohuoneiden käytöstä, talkoiden järjestämisestä ja kausikasvien istuttamisesta. 

Asukastoimikunnan kannattaa ottaa käyttöön Heta-sovellus, joka helpottaa asukastoimintaa ja siitä viestimistä.  

Asukastoimikunnan tehtäviä voi hoitaa myös asukastoimikunnan sijasta valittu luottamushenkilö. 

Voit lukea asukastoimikunnan tehtävistä tarkemmin asukasdemokratiasäännöstä (vuokralaisdemokratiasääntö).

Talosuojeluhenkilöt 

Jokaiseen kohteeseen valitaan tavallisesti myös taloturvallisuushenkilö ja hänelle varahenkilö. Lisäksi kullekin kohteen väestönsuojalle valitaan väestönsuojan hoitaja. Valinnat tehdään yleensä asukkaiden kokouksissa.