Lähiaikoina Heka-koteihin jaettavassa Himassa on painovirhe. Asiakaspalvelun uusi puhelinnumero on 09 5767 3000. Pahoittelemme painovirhettä.

Pysäköinti 

Pysäköi autosi vain siihen käyttöön merkityille paikoille. Luvaton pysäköinti voi aiheuttaa vaaratilanteita ja häiritä kulkua kiinteistön tiloihin. Voit vuokrata autopaikan asuinkohteestasi riippuen joko pysäköintialueelta, autotallista tai parkkihallista. Osassa Hekan kohteissa on sähköauton lataamiseen tarkoitettuja autopaikkoja.

Joidenkin talojen asukkailla voi olla käytössään autopaikka alueellisen erillisen pysäköintiyhtiön pysäköintitalossa tai -hallissa tai pysäköintitontilla. 

Autopaikat, autohallit ja autotallit 

Pysäköintipaikat on tarkoitettu vain käytössä oleville ajoneuvoille. Hylättyjä tai käytöstä poistettuja ajoneuvoja tai niiden osia ei saa säilyttää kiinteistön alueella ja niiden poiston kustannuksista vastaa ajoneuvon omistaja. Myöskään ajoneuvojen pidempiaikainen seisottaminen kiinteistön alueella, vuokratuilla autopaikoillakaan, ei pääsääntöisesti ole sallittua. 

Ajoneuvon tulee mahtua pysäköintipaikalle mitoiltaan, myös pituussuunnassa, eikä ajoneuvo saa hankaloittaa muiden kulkua omaan ajoneuvoonsa. 

Jos pysäköintipaikkoja on vapaana, voi sen vuokrata myös polkupyörän säilyttämiseen. 

Autotallit on tarkoitettu moottoriajoneuvojen ja niiden käyttöön liittyvien tavaroiden säilytykseen. Autotallin käyttö muuhun tarkoitukseen on kielletty. Autotallissa ei saa säilyttää palavia nesteitä ja kaasuja ajoneuvon polttoainesäiliössä olevan polttoaineen lisäksi.

Autopaikan varaaminen ja maksut 

Voit tarkastella asuinkohteesi vapaita autopaikkoja ja jättää varauspyynnön Hekan asukassivuilla. 

Autopaikan vuokraamisesta tehdään kirjallinen sopimus. Autopaikan hinta maksetaan yleensä kuukausittain vuokran yhteydessä.

Autopaikkasopimus irtisanotaan aina kirjallisesti esimerkiksi asukassivujen kautta. Autopaikan irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. 

Sähköautojen latauspisteet 

Sähköautojen lataaminen pysäköintipaikkojemme lämmitystolpissa on kielletty. Osassa Hekan kohteita on sähköauton lataamiseen tarkoitettuja autopaikkoja. Latauspaikasta ei toistaiseksi peritä erillistä maksua, vaan paikan hinta määräytyy Hekan autopaikkahinnaston lämmityspaikan hinnan mukaisesti.  

Latauspaikan käyttäjä rekisteröityy Virta-palveluun, ja saa käyttöönsä rfid-tunnisteen. Tunnisteella voi ladata autoa oman paikan lisäksi kaikissa Virta-palveluun kytketyissä latauspisteissä. Virta-palvelu laskuttaa käyttäjää eri latauspaikoissa käytetystä sähköstä, myös Hekan latauspaikassa käytetystä sähköstä.   

Jos sinulla on tarvetta latauspisteelle, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Selvitämme, onko kohteessasi vapaana latauspistettä tai mahdollisuus uuden latauspisteen asentamiseen. Tällä hetkellä voimme rakentaa uusia latauspaikkoja ainoastaan täyssähköautoille, niitäkin vain rajallisesti. Jo rakennetulla paikalla voi ladata myös hybridiautoja. 

Uusien latauspaikkojen käyttöönoton yhteydessä nykyisiä autopaikkasopimuksia voidaan irtisanoa, jos kyseinen autopaikka tarvitaan sähköautolle. Asukkaalle tarjotaan kuitenkin tilalle toinen tavallinen autopaikka.  

Vieraspaikat 

Vieraspaikat on tarkoitettu vain talossa vierailevien lyhytaikaiseen käyttöön. Vieraspaikat on yleensä merkitty kyltein, ja niissä on rajallinen pysäköintiaika. Jos merkittyjä vieraspaikkoja ei ole, on vieraiden pysäköitävä kadunvarteen liikennesääntöjen mukaisesti.  

Luvaton pysäköinti 

Pysäköinti yksityisellä alueella ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty. Pysäköintiä koskevat ehdot selviävät liikennemerkeistä tai alueelle asetetuista kylteistä. Kunnallinen tai yksityinen pysäköinninvalvoja voi määrätä luvattomasta pysäköinnistä maksun. 

Kiinteistön alueelle, erityisesti huolto- tai pelastusväylille, luvattomasti pysäköity auto on turvallisuusriski. Vaaraa tai pidempiaikaista haittaa aiheuttava luvattomasti pysäköity ajoneuvo voidaan hinata pois ajoneuvon haltijan kustannuksella.

 

Huoltoajo 

Sallittua huoltoajoa tontille ovat 

  • kiinteistön huoltoon ja vartiointiin liittyvä välttämätön ajo 
  • jakeluliikenne sekä painavien tai muuten vaikeasti kannettavien tavaroiden kuljetus 
  • toiminta- ja liikkumiskyvyltään rajoittuneen henkilön kuljetus 
  • asiakkaan noutaminen ja tuominen taksilla 
  • ajoneuvon kuljettaminen, kun kuljettaja on liikuntavammainen. 

Moottori- ja sisälämmittimet 

Huomioi moottori- ja sisälämmittimien käytössä järjestyssäännöt ja mahdolliset talokohtaiset ohjeet. Vältä lämmittimien turhaa käyttöä. Moottorilämmittimen käyttö on suositeltavaa, jos ulkoilman lämpötila alittaa viisi plusastetta. 

Älä jätä pistokelaatikkoon roikkumaan lämmittimen sähköjohtoa, kun se ei ole käytössä. Pidä pistorasialaatikon kansi aina lukittuna, ja irrota lämmitysjohto pistorasiasta käytön jälkeen. Huoltohenkilökunnalla on oikeus ottaa roikkuvat ja epäkuntoiset johdot talteen. Niiden palautusta voi tiedustella Hekan asiakaspalvelusta. 

Sisälämmittimien käyttö sähkötolpalla varustetulla autopaikalla voi olla kielletty, koska sähköjärjestelmä ei kestä niiden vaatimia tehoja. Varmista asiakaspalvelustamme, voiko autopaikallasi käyttää sisälämmitintä. Samalla saat tiedon sen sallitusta tehosta.