Lähiaikoina Heka-koteihin jaettavassa Himassa on painovirhe. Asiakaspalvelun uusi puhelinnumero on 09 5767 3000. Pahoittelemme painovirhettä.

Pihatalkoot

Asukastoimikunnat (aiemmin talotoimikunnat) voivat järjestää talon asukkaille pihatalkoita pihan siistimiseksi.

Talkoiden järjestäminen  

Pihatalkoita järjestetään pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Sopikaa talkoista ja niihin liittyvistä järjestelyistä hyvissä ajoin, viimeistään kaksi viikkoa ennen suunniteltua talkoopäivää.   

Heka järjestää asukastoimikunnan tai luottamushenkilön tilausten perusteella talkootarvikkeita ja keräysvälineitä pihatalkoissa syntyvää siivousjätettä varten. Talkootarvikkeita voi tilata enintään x kertaa vuodessa.  

Pihatalkoisiin tilataan suursäkkejä tai viherjätelava/talkoolava. Suursäkkeihin tai viherjätelavalle/talkoolavalle saa tuoda vain puutarhajätettä, kuten risuja, oksia, lehtiä ja rikkaruohoja sekä muuta pihatalkoista syntyvää jätettä. Viherjätelavalle/talkoolavalle ei saa tuoda asukkaiden omia tavaroita, huonekaluja tai muuta romua. Niin sanottuja romulavoja asukkaiden käyttöön ei tilata.   

Kun talkoiden päivämäärä on päätetty, asukastoimikunnan edustaja lähettää tiedon Hekalle asukassivujen kautta (ohje alla). Käyttämällä asukassivuja varmistat, että viesti menee suoraan oikean henkilön käsittelyyn.  

Kerro pihatalkoista asukkaille hyvissä ajoin esimerkiksi Heta-sovelluksessa, talon omassa someryhmässä tai talon ilmoitustaululla. Talkookutsuissa on hyvä mainita ainakin talkoopäivä ja kellonaika, mitä talkoissa tehdään, siivotaanko pihan lisäksi myös muita tiloja ja lämmitetäänkö talkoosaunaa.  

Sopivia talkootöitä ovat esimerkiksi pihan haravointi ja siivous sekä kausikasvien istuttaminen. Kasvien lannoittaminen sekä pensaiden ja puiden leikkaaminen vaatii ammattitaitoa, joten niihin ei sovi talkoiden yhteydessä puuttua ilman lupaa ja asianmukaisia ohjeita. Myös leikkipaikkojen ja -välineiden huolto pitää jättää ammattilaisten tehtäväksi. 

Lapset ovat usein innokkaita talkoolaisia, joten kannattaa miettiä valmiiksi myös lapsille soveltuvia talkootöitä.   

Pyörävaraston suursiivous 

Pyörävarastoihin kertyy ajan myötä helposti pyöriä ja muitakin kulkuvälineitä, joilla ei ole enää käyttöä tai käyttäjää. Jos oman talon pyörävarastossa kaipaa suursiivousta, sovi varastojen siivouksesta Hekan huollon kanssa.   

Heka huolehtii pyörävaraston suursiivouksesta tiedottamisesta, pyörien ja muiden ulkoiluvälineiden merkitsemisestä ja romujen hävittämisestä.   

Kierrätä ja lajittele oikein 

Talkoiden onnistumisen kannalta on tärkeää, että talkoojätteet lajitellaan oikein ja keräysastioihin laitetaan vain niihin tarkoitettua jätettä. Talkoolavat on tarkoitettu vain talkookäyttöön. Talkoolavoille voi tuoda vain lajittelumerkintöjen mukaista jätettä, jotta kierrätys onnistuu ilman lisätyötä.  

Jokainen asukas vastaa aina itse omien sähkölaitteiden, elektroniikan, huonekalujen, tekstiilien ynnä muiden asianmukaisesta kierrätyksestä. Hekan jätepisteille saa tuoda ainoastaan siellä oleviin keräysastioihin kuuluvaa jätettä.   

HSY:n kiertävään keräysautoon voi viedä ilmaiseksi kodin vaarallista jätettä, sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja metalliromua.   

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen kiertävät keräysautot ottavat vastaan kodin elektroniikkaa ilmaiseksi.  

HSY:n Sortti-asemille voi viedä kierrätyskelpoista jätettä, sekajätettä ja vaarallista jätettä.   

Miten eroon huonekaluista ja muista isoista esineistä?

Jokainen on itse vastuussa omien sähkölaitteiden, elektroniikan, huonekalujen, tekstiilien ja vastaavien jätteiden asianmukaisesta kierrätyksestä. Niitä ei saa jättää kiinteistön jätetiloihin eikä pihatalkoolavoille. Mitä tehdä sellaisille jätteille, joille ei ole sopivaa astiaa kotitalon jätetilassa? Tutustu lajitteluohjeisiin HSY:n sivuilla. Sieltä saat tietoa myös kierrätyspalveluista Helsingissä.