Asukassivuilla on teknisiä häiriöitä. Asiaa selvitetään parhaillaan. Pahoittelemme häiriötä.

HELENA-hanke

EU-rahoitteisessa HELENA-hankkeessa etsimme kustannustehokkaimpia tapoja parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja edistää uusiutuvan energian käyttöä Hekalla.

Hankkeen tavoitteena vähentää Hekan laajojen peruskorjauskohteiden energiankulutusta noin 40 prosenttia kohteelle teetettävän monitavoiteoptimoinnin avulla. Optimointi tehdään hankkeen aikana vähintään 170 asuinrakennukselle.

Tällä hetkellä yli puolet Helsingin hiilidioksidipäästöistä aiheutuu rakennusten lämmittämisestä. Kaupungin omalle rakennuskannalle on asetettu hyvin tiukat ja sitovat energiatehokkuusvaatimukset sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Tavoitteenamme on rakennuskantamme energiankäytön hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.

Rakennusten energiankulutus muodostuu lukuisten muuttujien yhteisvaikutuksena, eikä tavanomaisella muutamien vaihtoehtojen tarkastelulla välttämättä löydetä parhaita ja kustannustehokkaimpia ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseen. Monitavoiteoptimoinnissa vertaillaan jopa miljoonia kohteeseen soveltuvia ratkaisuja samanaikaisesti, kun haluamme ymmärtää asioita kokonaisuuksina ja eri muuttujien vaikutusta toisiinsa. Ratkaisuyhdistelmien joukosta valitaan elinkaarikustannuksiltaan ja energiatehokkuudeltaan paras kokonaisratkaisu kullekin korjattavalle rakennukselle.

Monitavoiteoptimoinnin avulla voidaan kohdistaa investoinnit kustannustehokkaimpiin energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa edistäviin toimenpiteisiin. Monitavoiteoptimointien tulokset kerätään julkiseen tietokantaan, joka julkaistaan kesällä 2024. Tietokannan tarkoituksena on tarjota energiaremonttia harkitseville tahoille tietoa eri-ikäisten ja erityyppisten kiinteistöjen kannattavimmista energiatehokkuustoimenpiteistä. Näin pyritään edistämään energiaremontteja myös muualla kuin Hekalla.

Tutustu tarkemmin kahteen monitavoiteoptimoituun kohteeseemme

Tutustu Motivan verkkosivulla kahteen HELENA-hankkeessa toteutettuun energiaselvitykseen ja niihin liittyviin peruskorjauksiin.

Lue Motivan artikkeli Hekan kohteen Myllypurontie 22 peruskorjauksesta

Lue Motivan artikkeli Hekan kohteen Tuhkimontie 10 peruskorjauksesta

Hankkeen perustiedot

  • Kesto:  1.10.2020–30.9.2024
  • Budjetti: 2 034 000 euroa. HELENA-hanke toteutetaan pääosin ELENA-rahoituksella, joka on Euroopan investointipankin hallinnoima ja EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoittama tukijärjestelmä.
  • Lisätietoja: energia-asiantuntija Kirsi Korpisalo, kirsi.korpisalo(at)hekaoy.fi, puh. 09 5767 4012.
Mustapintainen puukerrostalo, jonka julkisivussa keltaisia yksityiskohtia.

Eskolantie 4:ssä Pukinmäessä varastoidaan aurinkoenergiaa

Alkuperäiskäytöstä poistetuista Tesla-sähköauton akuista koottu energiavarasto kerää talteen energiaa. Eskolantie 4 on Suomen ensimmäinen kokonainen asuinkerrostalo, joka saa virtaa Teslan akuista. 

Lue lisää kokeilusta

HELENA-hankkeen innovaatio-ohjelmassa haettiin vähähiilisiä ratkaisuja asumiseen

HELENA-hankkeen innovaatio-ohjelman tavoitteena oli löytää ja pilotoida uusia, innovatiivisia vähähiilisiä rakennus- ja asumisratkaisuja Hekan kiinteistöissä käytettäväksi. Ohjelmassa yhteensovitettiin innovatiivisia ratkaisuja suuren julkisen asuntotoimijan toimintaan.

Innovaatio-ohjelman tavoitteita:

  • Yhteensopivien tiimien etsiminen ideoiden ja ratkaisujen ristipölyttämiseksi.
  • Tiimien sparraus ja mentorointi innovatiivisten ja kokeiluvalmiiden vähähiilisen asumisen ratkaisujen kehittämisessä.
  • Ratkaisujen hankkiminen ja pilotointi Hekan asuntokannassa sekä palautteen antaminen tiimeille ja Hekalle jatkokehitystä varten.
  • Referenssiarvon luominen tiimeille, sillä ne pääsevät tekemään yhteistyötä Suomen suurimman vuokranantajan kanssa, sekä tulevien yhteistyömahdollisuuksien luominen.

Tutustu tarkemmin Innovaatio-ohjelman tavoitteisiin yhteistyökumppanimme KiraHubin verkkosivuilla .

Euroopan Investointipankin englanninkielinen tunnus.