Muutoksia vuokrasuhteeseen

Elämäntilanteen muutos voi laittaa asumisjärjestelyt uusiksi. Voit tietyissä tilanteissa siirtää vuokrasopimuksesi perheenjäsenellesi, luovuttaa asuntosi määräajaksi toiselle, jälleenvuokrata asuntosi lyhyeksi aikaa tai ottaa asuntoosi alivuokralaisen.

Asukkaisiin ja vuokrasopimuksiin liittyvät muutostilanteet lyhyesti:

 • Alivuokraus tarkoittaa sitä, kun luovutat enintään puolet vuokraamastasi asunnosta toisen käytettäväksi ja perit häneltä vuokraa. Olet edelleen asunnon päävuokralainen ja vastuussa vuokranmaksusta ja muista päävuokralaisen velvoitteista.
 • Väliaikaisesta luovuttamisesta on kyse, kun muutat väliaikaisesti toiseen kaupunkiin ja luovutat asuntosi siksi aikaa toiselle henkilölle. Voit tehdä näin, kun sinulla on toiselle paikkakunnalle väliaikaista muuttoa edellyttävä syy. Olet edelleen asunnon päävuokralainen ja vastuussa vuokranmaksusta ja muista päävuokralaisen velvoitteista. Väliaikaisesta luovuttamisesta on ilmoitettava Hekalle.
 • Jälleenvuokraamisesta on kyse, kun jälleenvuokraat asuntosi toiselle henkilölle lyhyeksi aikaa esimerkiksi lomamatkan ajaksi. Tarvitset tähän luvan Hekalta. Olet edelleen asunnon päävuokralainen ja vastuussa vuokranmaksusta ja muista päävuokralaisen velvoitteista.
 • Vuokraoikeuden siirto tarkoittaa tilannetta, jossa päävuokralaisena siirrät asuntosi vuokraoikeuden asunnossa asuvalle perheenjäsenelle. Hänestä tulee uusi päävuokralainen, ja vuokranmaksuvelvollisuus siirtyy hänelle. Vuokraoikeuden siirrosta on ilmoitettava Hekalle, ja Heka tarkistaa sen edellytykset.

Tutustu tarkemmin muutostilanteiden edellytyksiin ja toimintaohjeisiin alla.

Asunnon alivuokraaminen

Alivuokrauksesta on kyse, kun vuokralainen luovuttaa osan vuokraamastaan asunnosta toisen käytettäväksi ja perii tältä vuokraa. Voit alivuokrata Hekalta vuokraamaasi asunnon tietyin lakiin perustuvin ehdoin.

Alivuokraamisen edellytykset

Voit alivuokrata enintään puolet asuntosi huoneiden lukumäärästä.

Voit periä alivuokralaiselta korkeintaan samaa vuokraa (€/m²) kuin mitä itse maksat Hekalle. Alivuokralaisen vuokra määräytyy sen mukaan, kuinka suuren osan asunnostasi olet alivuokrannut. Alivuokralaisen vuokra on siis enintään puolet kuukausivuokrastasi.

Ilmoita alivuokralaisesi talon asukkaaksi Hekan asukassivuilla (Palvelupyynnöt – Ilmoita sisäänmuutosta), kun alivuokralaisesi muuttaa sisään. Talonkirjan tietojen ajan tasalla pitäminen on tärkeää, sillä huoltohenkilökuntamme avaa ovet vain asukasluetteloon merkitylle henkilölle, jos esimerkiksi avaimet katoavat tai ovat unohtuneet kotiin.

Olet yhä asunnon päävuokralainen. Olet aina vastuussa Hekalle alivuokralaisesi asumisesta, kuten vuokranmaksusta.

Alivuokraamisen kesto

Tee alivuokralaisesi kanssa oma vuokrasopimus. Alivuokrasopimus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen.

Alivuokralaisesi sopimus on sidottu päävuokrasopimukseesi. Jos vuokrasopimuksesi Hekan kanssa päättyy, myös alivuokralaisesi vuokrasopimus päättyy samanaikaisesti.

Kumpi tahansa alivuokrasuhteen osapuolista voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan alivuokrasuhteen irtisanomisaikoja noudattaen. Alivuokrasopimuksen irtisanomisajat ovat tavallisen vuokrasopimuksen irtisanomisaikoja lyhyemmät.

Määräaikainen alivuokrasuhde päättyy, kun määräaika umpeutuu.

Esimerkki: Matti on päävuokralainen Hekan kolmiossa. Matti voi alivuokrata asuntonsa huoneista enintään puolet eli yhden huoneen. Matti tekee alivuokrasopimuksen Anssin kanssa. Matti on yhä asunnon päävuokralainen. Matti on vastuussa Hekalle myös Anssin asumisesta. Jos Anssin asuminen aiheuttaa häiriöitä, kohdistuu mahdollinen varoitus Matille. Jos Anssi ei maksa Matille osuuttaan vuokrasta, se ei ole Matille peruste jättää maksamatta koko asunnon vuokraa Hekalle, vaan Heka perii vuokravelat Matilta. Jos Matin vuokrasopimus päättyy, myös Anssin alivuokrasopimus päättyy.

Asunnon väliaikainen luovuttaminen toiselle

Vuokralaisena sinulla on oikeus luovuttaa asuntosi väliaikaisesti toiselle tietyin perustein. Oikeus väliaikaiseen luovuttamiseen syntyy, kun sinulla on toiselle paikkakunnalle väliaikaista muuttoa edellyttävä

 • työpaikka
 • opiskelupaikka
 • hoitoa vaativa sairaus
 • tai muu vastaava peruste, kuten ase- tai siviilipalvelus.

Perheenjäsenen oleskelu toisella paikkakunnalla ei ole peruste väliaikaiselle luovutukselle.

Voit luovuttaa asuntosi väliaikaisesti yhtäjaksoisesti enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Pitkän vuokrasuhteen aikana voi olla useampia kahden vuoden jaksoja.

Päävuokralaisella sinulla on koko ajan päävuokrasopimus Hekan kanssa. Päävuokralaisena olet vastuussa vuokranmaksusta ja muista asumisen velvoitteista myös väliaikaisen luovutuksen aikana. Väliaikainen asukas voi maksaa vuokran suoraan Hekalle tai sinulle, mutta tästä on sovittava aina Hekan kanssa.

Et saa periä väliaikaiselta asukkaalta suurempaa vuokraa kuin mitä itse maksat Hekalle.

Muista, että olet vastuussa vuokranmaksusta ja muista asumisen velvoitteista myös väliaikaisen luovutuksen aikana. Jos väliaikainen asukas esimerkiksi viettää häiritsevää elämää, kohdistuu mahdollinen varoitus sinulle.

Asunnon jälleenvuokraaminen

Voit luvan saatuasi jälleenvuokrata asuntosi enintään 31 päivän ajaksi, kerran kalenterivuodessa. Jälleenvuokraaminen pidemmäksi aikaa tai ilman Hekan lupaa on kiellettyä. Heka voi näissä tapauksissa purkaa vuokrasopimuksen.

Päävuokralaisena olet vastuussa vuokranmaksusta ja muista asumisen velvoitteista myös jälleenvuokrauksen aikana.

Vuokraoikeuden siirto

Vuokraoikeuden siirto tarkoittaa tilannetta, jossa asunnon päävuokralaisena siirrät toiselle henkilölle vuokrasopimuksesi, asuntosi hallintaoikeuden ja siihen liittyvät velvoitteet. Tästä henkilöstä tulee uusi päävuokralainen ja vuokranmaksuvelvollisuus siirtyy hänelle.

Vuokraoikeuden siirron edellytykset

Päävuokralaisena voit siirtää asunnon vuokraoikeuden

 • avio- tai avopuolisollesi,
 • perheeseesi kuuluvalle lapselle,
 • vanhemmallesi tai
 • puolisosi vanhemmalle.

Muille henkilöille vuokraoikeuden siirtoa ei voi tehdä Hekan asunnoissa.

Henkilön, jolle vuokraoikeus siirretään, pitää asua asunnossa kanssasi eli olla merkittynä asukkaaksi talonkirjaan ennen kuin ilmoitat vuokraoikeuden siirrosta Hekalle.

Uuden päävuokralaisen on kuuluttava edellä mainittuihin perheenjäseniin, jotta vuokraoikeuden siirto on mahdollinen. Heka tarkistaa asian.