Isännöinti, kiinteistönhoito ja siivous

Kohteidemme tilojen ja piha-alueiden hoidosta vastaavat noin 350 kiinteistöjen ylläpidon ammattilaistamme. Yleisten tilojen siivouksesta huolehtii yli sata omaa siivoojaa sekä joukko palveluyrityksiä. Jokaiselle kohteellemme on nimetty oma isännöitsijä.

Isännöinti

Isännöitsijä on tärkeä linkki Hekan ja asukkaidemme välillä. Hän huolehtii osaltaan siitä, että asuminen Hekalla on sujuvaa ja turvallista. Isännöitsijä vastaa asumisen palveluista, monista vuokrasuhteeseen liittyvistä asioista ja asukasyhteistyöstä. Isännöitsijä tiedottaa hoitamansa asuinkohteen ajankohtaisista asioista asukkaille ja on läsnä monissa asumisenaikaisissa tilanteissa. Lisäksi isännöitsijä käsittelee asumishäiriöihin sekä muihin asumisen ongelmiin liittyviä asioita. Hän koordinoi taloturvallisuusasioita sekä osallistuu talousarvion ja vuokranmäärityksen laatimiseen.

Saat kohteesi isännöitsijään yhteyden asiakaspalvelumme kautta. Asukasdemokratiaan liittyvissä asioissa tavoitat isännöitsijäsi kätevimmin lähettämällä viestin asukassivuilla.

Siivous

Talojemme siivouksesta vastaavat noin puolessa kohteista Hekan omat siivoojat ja vastaavasti noin puolessa kohteista palveluyritykset. Ostamme siivouspalveluita myös peruspesuihin ja sijaistamaan omia siivoojiamme.

Kohteen vakituinen siivooja tuntee jokaisen talon erityispiirteet ja -tarpeet. Siivoojan työhön kuuluu muun muassa talojen yleisten tilojen kuten porrashuoneiden, saunojen ja pesuloiden päivittäissiivous.

Käytämme siivouksessa ympäristömerkittyjä kemikaaleja aina, kun ympäristömerkitty tuote on saatavilla.

Jos huomaat kohteesi yleisten tilojen siivouksessa puutteita, jätä siitä vikailmoitus.

Kiinteistönhoito

Kiinteistönhoitajamme ovat kaikki Hekan omaa henkilökuntaa. Kiinteistönhoitajamme huolehtivat siitä, että pihoilla on siistiä ja että taloissa kaikki toimii kuten kuuluukin. He vastaavat muun muassa kohteiden yleishuollosta, ulkoalueiden hoidosta ja pienistä korjauksista.

Huollon alueet on jaettu kaupunginosien mukaan. Iltaisin ja viikonloppuisin huollosta vastaavat päivystäjät. 

Tavoitteemme on korjata äkilliset, nopeaa reagointia tarvitsevat viat heti. Pienempiin vikoihin pyrimme reagoimaan kolmen arkipäivän kuluessa. 

Jos huomaat kodissasi tai kohteesi yleisissä tiloissa jotain korjausta vaativaa, jätä siitä vikailmoitus.

Kestävä pihojen hoito

Noudatamme pihojen suunnittelussa, hoidossa ja kunnossapidossa periaatteita, joilla varmistamme luonnon monimuotoisuuden vaalimisen, haitallisten ympäristövaikutusten pienentämisen, hulevesien hallinnan, turvallisuuden ja viihtyisyyden.  

Vehreä nurmialue, jossa pitkäksi kasvanutta nurmikkoa ja ketokukkia.

Elintilaa hyönteisille ja kasveille

Siilitiellä pihojen nurmi- ja reuna-alueita on muutettu niittoalueiksi, jotka kehittyvät hiljalleen niityiksi. Niittoalueet lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja alueen viihtyisyyttä.

Lue niittoaluekokeilusta