Vaihtaminen Hekan asunnosta toiseen

Elämäntilanteet tai tarpeet asumiselle voivat muuttua asumisen aikana. Jos olet asunut vähintään vuoden Hekan asunnossa, voit hakea vaihtoa toiseen Hekan asuntoon. Voit hakea vaihtoa vapautuviin Heka-asuntoihin tai etsiä asunnonvaihtokumppania, jonka kanssa vaihtaa asuntoja päikseen.

Kun haluat vaihtaa Hekan asunnosta toiseen, tutustu ensin asunnon vaihtamisen edellytyksiin Helsingin kaupungin sivuilla .  

On kolme tapaa hakea vaihtoasuntoa: 

  • Voit hakea Helsingin kaupungilta asunnonvaihtoa vapautuvaan Heka-asuntoon. Hakemus on voimassa kolme kuukautta kerrallaan ja voit uusia sen, jos asunnonvaihtotarpeesi jatkuu.  
  • Voit etsiä asunnonvaihtokumppania itse Asunnonvaihtopörssistä. Jos löydät kumppanin keskinäiseen asunnonvaihtoon, hakekaa vaihdon hyväksymistä Helsingin kaupungilta.  
  • Voit myös samanaikaisesti hakea vaihtoa vapautuvaan Heka-asuntoon Helsingin kaupungilta ja etsiä vaihtokumppania Asunnonvaihtopörssistä. 

Kolmasosa Hekalle valmistuvien uudiskohteiden asunnoista varataan vaihtoasunnoiksi Hekalla jo asuville, vaihtoasunnon tarpeessa oleville asukkaille. 

Asunnonvaihtohakemuksia ei käsitellä Hekalla. Asiakaspalvelumme ei neuvo asunnon hakemisessa eikä pysty vaikuttamaan hakemusten käsittelyyn. Jos tarvitset tukea asuntohakemuksen täyttämisessä, ole yhteydessä Vuokra-asunnon haun neuvontaan.

Jos saat tarjouksen vapautuvasta asunnosta 

Tilaa asunnontarkastus 

Tilaa Hekalta asunnontarkastus heti, kun olet saanut Helsingin kaupungilta alustavan asuntotarjouksen vaihtoasunnosta ja ohjeet tarkastuksen tilaamiseen. Asunnontarkastus on maksullinen ja voimassa vuoden ajan. Huomioithan, että kuun vaihteessa tarkastuksen saaminen voi kestää. Asunnontarkastus on maksullinen.

Heka toimittaa kaupungille tiedon asunnontarkastuksesta. Jos asunnontarkastuksessa huomataan, että asunnon kunnossa on merkittävästi huomautettavaa, asunnonvaihto ei onnistu. Uuden asunnontarkastuksen voi tilata aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua aiemmasta asunnontarkastuksesta, ja perimme siitä uuden maksun. Siksi on tärkeää, että pyrkisit itse hoitamaan mahdolliset asumisen aikana aiheuttamasi viat tai puutteet asunnossa kuntoon ennen tarkastusta. Käytä asunnon kunnon tarkastamisen apuna muuttajan muistilistalla olevaa asunnon tarkistuslistaa

Irtisano vanhan asunnon vuokrasopimus ennen uuden allekirjoittamista

Myös asunnonvaihtotilanteessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Voit allekirjoittaa uuden vuokrasopimuksen vasta, kun olet irtisanonut vanhan asuntosi vuokrasopimuksen. 

Jos löydät asunnonvaihtokumppanin ja asunnonvaihdon hakemukset on käsitelty 

Tilatkaa asunnontarkastukset

Kun kaupunki on käsitellyt kaikkien vaihtoringin kotitalouksien asuntohakemukset ja vaihtokumppanien vaihtolomakkeen, hakijat saavat sähköpostitse ohjeet asunnontarkastuksen tilaamisesta. Huomioithan, että kuun vaihteessa tarkastuksen saaminen voi kestää. Asunnontarkastus on maksullinen.

Kun hyväksytty tarkastus on tehty, toimitamme tiedon asunnontarkastuksista Helsingin kaupungille.  

Jos asunnontarkastuksessa huomataan, että asunnon kunnossa on merkittävästi huomautettavaa, asunnonvaihto ei onnistu. Uuden asunnontarkastuksen voi tilata aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua aiemmasta asunnontarkastuksesta, ja perimme siitä uuden maksun. Siksi on tärkeää, että pyrkisit itse hoitamaan mahdolliset asumisen aikana aiheuttamasi viat tai puutteet asunnossa kuntoon ennen tarkastusta. Käytä asunnon kunnon tarkastamisen apuna asunnon tarkistuslistaa. 

Toimittakaa pyydetyt liitteet

Jos kanssasi asuntoa hakee joku, joka ei asu kanssasi samassa asunnossa eikä toisessa Hekan asunnossa, täytyy hänen toimittaa liitteitä esimerkiksi tuloista tai verotustiedoista. Kaupunki tarkistaa kanssahakijan luottotiedot vuokravelkojen osalta. 

Irtisanokaa vanhat vuokrasopimukset ennen uusien allekirjoittamista

Jos asunnonvaihtohakemuksesi hyväksytään, saat siitä tiedon ensisijaisesti sähköpostilla. Viestissä sinulle ilmoitetaan, mihin mennessä sinun on oltava Hekaan yhteydessä vaihdosta sopimiseksi. Sopimukset kannattaa tehdä heti, kun päätös asunnonvaihdosta on tullut.  

Myös asunnonvaihtotilanteessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi.  

Uudet sopimukset voi allekirjoittaa vasta, kun kaikki vaihdossa mukana olevat ovat irtisanoneet vanhat vuokrasopimuksensa. Vuokrasopimukset voi irtisanoa ja allekirjoittaa sähköisesti. Jos sähköinen irtisanominen tai allekirjoittaminen ei ole mahdollista, suosittelemme, että vaihtokumppanit tulevat yhtä aikaa paikalle Hekan asiakaspalveluun. Tarvittaessa sopimuksen osapuolta voi paikan päällä edustaa myös valtakirjalla.  

Keskinäisissä vaihdoissa asuntoja ei remontoida vaihdon yhteydessä, vaan vaihtokumppanit vastaanottavat toistensa asunnot siinä kunnossa, jossa ne vaihtohetkellä ovat. Ennen asunnonvaihtoa kannattaa sopia nykyisen asukkaan kanssa asunnon näytöstä ja käydä katsomassa uutta asuntoa paikan päällä.  

Kun vuokrasopimus vaihtoasuntoon on tehty, vaihtoa ei voi perua.