Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Rökförbud

Heka har olika rökförbud för bostäderna och fastigheterna, till exempel beroende på byggår och hyresavtalets startdatum. Vissa av våra objekt är helt rökfria. Vid alla objekt är rökning förbjuden enligt ordningsreglerna i de allmänna och gemensamma utrymmena samt på gården, med undantag för en eventuell rökplats.

Restriktionerna för rökning gäller även för e-cigaretter, med undantag av rökförbuden inomhus enligt 79 § i tobakslagen.  

I de rökfria Heka-husen är ett rökförbud ett villkor för hyresavtalet. Dessutom ges information om rökförbudet bland annat med hjälp av rökförbudsskyltar. Rökförbudet i de allmänna utrymmena framgår av tobakslagen och Hekas ordningsregler.  

I andra hus än rökfria hus kan myndigheten utfärda ett rökförbud, till exempel med stöd av tobakslagen. 

Rökning i de gemensamma utrymmena är förbjuden

Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen inomhus och utomhus vid Hekas hus.  

Rökning är förbjuden i trapphusen, hissarna och de övriga gemensamma inomhusutrymmena, på de gemensamma balkongerna, i loftgångarna samt på fastighetens gårdsområde eller tomt (inkl. i närheten av ingångar och luftintag samt lekplatser för barn) och på parkeringsplatsens tomt.  

Rökning är dock tillåten på gårdsområdet eller på tomten på en rökplats som separat utsetts av Heka. Det är inte möjligt att ordna en rökplats på gårdarna eller tomterna vid vissa objekt.  

Rökning i ett rökfritt hus är ett avtalsbrott  

Alla Hekas nybyggnadsobjekt och ombyggnadsobjekt, vars byggande eller ombyggnad har startat efter maj 2016, är helt rökfria. Rökning är förbjuden i bostadens inomhusutrymmen, på bostadens balkonger och uteplatser samt i de gemensamma utrymmena. E-cigaretterna är också förbjudna vid dessa hus. De rökfria husen har separat markerade rökplatser, vanligtvis på gårdarna. Rökning utanför rökplatsen vid ett rökfritt boende är ett avtalsbrott. Ett avtalsbrott kan leda till uppsägning eller upphävning av hyresavtalet. 

Rökförbud vid Hekas objekt 

Stör din grannes rökning? 

Om störande tobaksrök kommer i din bostad eller någon röker i ett rökfritt objekt, anmäl om detta till Heka.