Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Egen renovering

Du kan göra en lätt renovering i ditt hem om du har fått tillstånd från Heka.

När du har fått ett tillstånd kan du måla väggarna och installera ett nytt laminat- eller vinylgolv. Inga andra renoveringar är tillåtna.  

Den boende ansvarar för kostnaderna för lätt renovering, om inte annat överenskommits. Om till exempel golvet som monterats av den boende eller väggen som målats av den boende måste demonteras senare på grund av reparationer i bostaden eller av någon liknande anledning, är Heka inte ersättningsskyldig. Det finns inte heller någon skyldighet att betala ersättning när den boende flyttar ut från bostaden. 

Ansök först om tillstånd för egen renovering

Ansök om tillstånd för egen renovering innan renoveringen inleds. Ansök om tillstånd på Hekas boendesidor (Servicebegäran – Ansök om tillstånd för egen renovering). Tillståndet och dess ansökan är gratis. 

Heka kan också låta bli att ge tillstånd för ändringar. Egna renoveringar är till exempel inte tillåtna i hus som blivit färdiga för mindre än två år sedan och i nyrenoverade hus. 

Vi kontrollerar bostaden före utfärdandet av tillstånd och efter slutförandet av den egna renoveringen. 

Målningsarbete och -paket

Du kan måla de målade väggarna i de torra utrymmena i ditt hem efter att du har fått tillstånd. Taket, den fasta inredningen eller de tapetserade väggarna får inte målas. Målning är inte heller tillåten i badrummet.  

Färgen måste vara vattenförtunnad och ha en emissionsklass på minst M1. 

Vid behov kontrollerar arbetsledaren slutresultatet av målningen. 

Heka erbjuder ett målningspaket 

Om du har bott i bostaden i minst fem år i följd eller har tagit emot bostaden utan en ytrenovering på uppdrag av Heka, får du ett gratis målningspaket från Heka. Målningspaketet kan också ges i samband med ömsesidiga bostadsbyten.  

Hekas målningspaket innehåller:  

 • 9 liter målarfärg (färg: målarvit). 2 x 9 liter målarfärg kan ges till en stor familjebostad.  
 • Hekas målningspaket innehåller en målningsrulle, pensel, schablon, skyddsplast, tejp, snabbspackel, spatel, slippapper, färgkärl, målningsanvisningar och färgrengöringsmedel.  

Färgen i målningspaketet har tilldelats Svanenmärket eller EU:s miljömärke. Färgen har alltid en M1-klassificering och eventuellt också Allergi- och astmaförbundets symbol för låg utsläppsgrad. 

Färgen är vattenförtunnad väggfärg som inte kan användas för att måla tak, tapeter eller våtrumsväggar eller fast inredning. Färgen är lämplig för målning av betong, rappning, spackel, gips, spånskivor och träfiberskivor enligt bruksanvisningen i burken.  

Gör så här: 

 1. Ansök om ett tillstånd för egen renovering på boendesidorna.  
 1. Arbetsledaren kontrollerar bostadens skick och kan bevilja ett tillstånd för målningsarbetet. 
 1. Heka beställer utrustningen från avtalsbutiken. 
 1. Hämta sedan målningspaketet från den angivna butiken. 

Punkterna 3 och 4 utelämnas om du köper utrustningen på egen bekostnad.

Montering av laminat- eller vinylplankor 

När du ansöker om ett tillstånd för installation av laminat- eller vinylplankor kontrollerar vi bostadens skick och säkerställer att laminatet som ska installeras är av tillräcklig kvalitet. Laminat av dålig kvalitet eller dålig installation kan till exempel orsaka onödigt distinkta knackningsljud som överförs till grannarna.  

I laminatinstallation måste tillräcklig stegljudsisolering beaktas: laminatets kvalitetsklass måste vara minst 32. Installationen måste följa tillverkarens anvisningar. Arbetsledaren kontrollerar installationens slutresultat.  

Den boende ansvarar för underhållet av laminat- eller vinylgolvet och förbinder sig att återställa golvet på egen bekostnad vid behov vid bortflyttning. 

Mindre installationer och ändringsarbeten 

I din egen bostad kan du till exempel alltid:  

 • Fästa ett måttligt antal tavlor, speglar och lampor på väggarna med tavelkrokar eller liknande fästen. Små hål som orsakas av borttagning av dessa är normalt slitage och behöver inte spacklas. 
 • Fästa egna lampor i taket. 
 • Ta bort en innerdörr och ta den till förrådet. Om du flyttar ut, sätt tillbaka innerdörren på dess plats.
 • Byta locket på intakt toalettstol utan Hekas tillstånd.

Om du planerar något större ändringsarbete eller installering, kontakta vår kundtjänst i förväg. Till exempel för dessa arbeten behöver du ett skriftligt tillstånd i förväg: 

 • avlägsnande av tröskel 
 • skaffande och reparation av ett dörröga 
 • säkerhetslås, säkerhetskedja 
 • installation av egen spisfläkt 
 • installation av egen spiskåpa 
 • byte eller installation av köksbänksbelysning enligt den boendes önskemål  
 • extra eluttag.