Hekas områdeskontor stängs 1.9.2023 – Kundtjänsten koncentreras till Viborgsgatan 2

Hekas kundtjänster flyttar 1.9.2023 under samma tak till Alphyddan, adress Viborgsgatan 2. Kontakten med Heka, inklusive disponenterna, sker i fortsättningen via Hekas gemensamma kundtjänst.

23.8.2023 11:28

Denna nyhet uppdateras inte. Kontrollera den aktuella informationen

Områdesindelningen för disponenterna och den utsedda disponenten för vissa objekt byts ut i samband med förändringen. Servicen och städningen bevaras oförändrade.  

På grund av flytten och ibruktagandet av ett nytt telefonsystemet är Hekas telefontjänst stängd 4–6.9. När kundtjänsten är stängd 4–6.9 fungerar boendesidorna normalt, men behandlingen av meddelanden kan vara fördröjd. Vi beklagar serviceavbrottet och önskar tålamod.  

Brådskande felanmälningar rings till journumret under tiden 4–6.9, där Hekas service kommer åt dem.  

De första tidsbokningskunderna tas emot på Viborgsgatan 11.9. För kunder som kommer utan tidsbeställning är den första öppetdagen tisdag 12.9. Kundtjänsten är i fortsättningen öppen utan tidsbeställning tisdagar kl. 9–15.  

Nya kontaktuppgifter till Hekas kundtjänst

Kundtjänst per telefon 09 5767 3000 (används fr.o.m. 7.9.2023) 

  •  På vardagar kl. 9–12: brådskande felanmälningar, ärenden som gäller hyresavgift och hyresavtal, övrig kundrådgivning.  
  • Vår telefontjänst är helt och hållet stängd 4.–6.9.2023. 

Jour 09 5767 3100 (används fr.o.m. 4.9.2023)  

  • Dörröppningar och brådskande felanmälningar utanför kundtjänstens öppettider. 

Ärendehantering vid kundtjänsten, Viborgsgatan 2 (fr.o.m. 11.9.2023)  

  • Med tidsbokning under vardagar kl. 9–15. Boka tid per telefon eller på webben på hekaoy.fi/ajanvaraus (på finska). 
  • Utan tidsbokning på tisdagar kl. 9–15. 

Chat-kundjänsten är tills vidare inte i bruk. 

Från och med 30.8. kan inga nycklar avhämtas från eller returneras till Hekas kundtjänst 

Alla överlåtelser och återlämningar av nycklar sker fr.o.m. 30.8 hos BLC Turva Oy. Kontoret finns på Backasgatan 2 (ingång: korsningen mellan Vääksyvägen och Industrigatan). Nycklar kan till en början returneras enbart under servicekontorets öppettid. Öppettider och kontaktuppgifter finns på BLC Turvas webbplats  (på finska).  

Kundrådgivningen kring nycklarna sköts dock via Hekas kundtjänst, och de boende bör alltid kontakta Hekas kundtjänst innan de besöker BLC Turvas serviceställe.