Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Kundtjänstens sommaröppettider gäller från den 1 april 2024

Sommaröppettiderna för Hekas kundtjänst gäller till och med den 31 augusti 2024.

02.4.2024 08:40

Telefontjänst: Under sommarsäsongen kan kundtjänsten nås per telefon 09 5767 3000 måndag till fredag kl. 9–12.

Jour: Utanför telefonöppettiderna betjänar journumret 09 5767 3100 i brådskande felanmälningar.

As Oy-bostädernas telefontjänst: Även As Oy:s telefontjänst 09 5767 4000 betjänar boende under sommarsäsongen kl. 9–12.

Kundtjänsten på huvudkontoret: Kundtjänsten på Viborgsgatan 2 betjänar tisdagar kl. 9–15 utan tidsbokning. Med tidsbokning betjänar vi onsdagar kl. 9–12 och torsdagar kl. 12–15. Kundtjänsten är stängd måndagar och fredagar. Se bokningsinstruktioner (på finska).

Uträtta ärenden på boendesidorna

Du kan uträtta merparten av dina ärenden som boende på våra boendesidor. Det är till exempel enkelt att skicka in en felanmälan som inte är brådskande via boendesidorna.