I hus med bostadsspecifika vattenmätare och fakturering enligt förbrukningen betalar den boende för vattnet enligt den verkliga förbrukningen. Då ingen bostadsspecifik vattenmätare finns ingår vattnet i hyran.  

När vattnet ingår i hyran 

För närvarande ingår vattnet i hyran i största delen av våra hus, det vill säga att användningen av vatten har räknats in i hyran i hyresbestämningen. Detta innebär att hyran i dessa hus är något högre än vad den skulle vara om vattnet fakturerades separat. Den boende använder alltså inte vatten avgiftsfritt utan betalar för det i samband med hyran enligt den genomsnittliga förbrukningen. 

När vattnet faktureras enligt den verkliga förbrukningen 

I ungefär var fjärde av Hekas hus betalar de boende för vatten enligt den verkliga förbrukningen. I alla nya och ombyggda Hekas hus används numera vattenfakturering enligt den verkliga förbrukningen. 

För närvarande skickar vi en faktura enligt förbrukningen var tredje månad. I januari 2022 övergick vi till så kallad förskottsfakturering i faktureringen enligt den verkliga förbrukningen.  

Faktureringspriserna på vatten från och med 1.1.2023 

Pris för kallt bruksvatten 1,64 €/m³ + pris för avloppsvatten 1,93 €/m³ = debiterat pris på kallvatten 3,57 €/m³, 
+ uppvärmning av vatten 4,92 €/m³ = debiterat pris på varmvatten 8,49 €/m³. 

Förskottsfakturering av vatten är 15 euro i månaden per invånare 

Storleken på förskottsfakturan av vatten fastställs utgående från antalet boende i bostaden. Till hyresräkningen läggs till en förskottsfaktura av vatten på 15 €/person/månad enligt antalet boende i boenderegistret. Till exempel för en familj med fyra personer är den månatliga förskottsfakturan 4 x 15 euro, sammanlagt 60 euro. 

Förskottsfakturan för vatten fastställs enligt antal boende i boenderegistret. Om antalet boende i hushållet ändras, till exempel om någon i hushållet flyttar ut eller ett barn föds i familjen, anmäl ändringen på Hekas boendesida. 

Var tredje månad skickar vi en utjämningsfaktura där vi beaktar den månatliga förskottsbetalningen. Faktureringsrytmen är följande: 

  • vattenförbrukningen under januari–mars faktureras i april 
  • vattenförbrukningen under april–juni faktureras i juli 
  • vattenförbrukningen under juli–september faktureras i oktober 
  • vattenförbrukningen under oktober–december faktureras i januari. 

Om den verkliga vattenförbrukningen under faktureringsperioden är mindre än den betalda förskottsfakturan för vatten, får den boende gottgörelse för skillnaden. Om vattenförbrukningen under faktureringsperioden är större än förskottsbetalningen, fakturerar vi överloppsandelen som inte betalats i förskott. 

Återbetalning av gottgörelse 

Om mängden som returneras är under 10 euro, övergår den automatiskt till betalning av den nästa hyran. Om vattenfakturan är en kreditfaktura och du inte har hyresskulder eller andra skulder gentemot Heka, kan du dra av återbetalningen från din hyra nästa månad. Om du har hyresskulder eller andra skulder, flyttar vi gottgörelsen till skulden. 

Om du inte drar av gottgörelsen från din hyra själv, kan du begära återbetalning av den extra betalningen till ditt konto när det har samlats över 10 euro gottgörelse. 

Avdrag av gottgörelsen från hyran  

Du kan dra av återbetalningen från din hyra nästa månad om du inte har hyresskulder eller andra skulder gentemot Heka.  

Kreditfakturans summa minskar inte automatiskt hyran nästa månad om du betalar med e-faktura. Om du betalar din hyra med e-faktura, dra av gottgörelsen från den hyressumma som du vanligtvis betalar. 

Om du betalar hyran själv månatligen via nätbanken, dra av gottgörelsen från det totala beloppet som du vanligtvis betalar. 

Återbetalning av gottgörelse 

På din begäran kan vi göra en återbetalning på över tio euro till ditt konto. Anmäl ditt kontonummer på Hekas boendesida.

Vid behov får du ytterligare anvisningar också från hyresövervakningen för ditt område.