Du parkerar väl bara på platser som markerats för parkering. Olovlig parkering kan orsaka farliga situationer och störa tillträdet till fastighetens lokaler. Du kan hyra en bilplats beroende på fastigheten antingen på en parkeringsplats, i ett garage eller i en parkeringshall.

Det kan finnas bilplatser på husets gård på parkeringsplatsen eller på en egen parkeringstomt, i ett garage eller en parkeringshall. En del invånare kan ha tillgång till en bilplats i ett parkeringshus, en bilhall eller på en parkeringstomt som förvaltas av den regionala eller det separata parkeringsbolaget.

Parkering är tillåten endast på anvisade platser. Övrig parkering är olovlig. Parkeringsplatserna är endast avsedda för fordon i bruk. Övergivna fordon eller fordon som tagits ur bruk eller delar av dem får inte förvaras på parkeringsplatsen eller någon annanstans på fastigheten. Fordonets ägare ansvarar för kostnaderna för att avlägsna ett skrotfordon. Att låta fordon stå en längre tid på fastighetens område, ens på en hyrd bilplats, är i regel inte tillåtet.

Det är förbjudet att ladda el- och hybridbilar från parkeringsplatsens värmestolpe. En del objekt har särskilda laddningsställen för elbilar.

Att boka och betala för en bilplats

Se lediga bilplatser och lämna en förfrågan om bokning eller uppsägning via boendesidan (avsnittet Bokningar). 

Ett skriftlig avtal ingås om hyran av bilplats. Priset för bilplatsen betalas oftast varje månad i samband med hyran.

Bilplatsavtalet sägs alltid upp skriftligt via boendesidan. Uppsägningstiden för bilplatsen är i regel en månad.

Bilplatser, bilhallar och garagen

Bilplatserna och -hallarna är avsedda för motorfordon i regelbundet bruk.

Garagen är avsedda för att förvara motorfordon och deras utrustning. Det är förbjudet att använda garaget för annat ändamål. Vi rekommenderar inte att brännbara vätskor eller gaser förvaras i garaget med undantag av bränslet i fordonets bränsletank. Om du ändå förvarar sådana ska du följa myndighetsbestämmelserna om maximimängderna (högst 60 liter bränsle).

Gästplatser

Gästplatserna är endast avsedda för kortvarigt bruk av de som besöker huset. Gästplatserna är oftast markerade med skyltar och de har en begränsad parkeringstid. Om fastigheten inte har märkta gästplatser ska gästerna parkera enligt trafikreglerna för gatan.

Olovlig parkering

Parkering på privat område utan fastighetsägaren eller -innehavarens tillstånd är förbjudet. Villkoren för parkeringen framgår av trafikmärkena eller skyltarna i området. Kommunal eller privat parkeringsövervakning kan utse en avgift för olovlig parkering.

En bil som parkerats olovligt i fastighetens område, särskilt på service- eller räddningsvägar, är en säkerhetsrisk. Ett olovligt parkerat fordon som orsakar fara eller en långvarig olägenhet kan bogseras bort på fordonsinnehavarens bekostnad.

Servicekörning

Tillåten servicekörning till tomten är

  • körning som direkt gäller fastighetens underhåll och övervakning
  • distributionskörning samt leverans av tunga eller andra svårburna varor
  • transport av en person med begränsad funktions- eller rörelseförmåga
  • transport av barn då en person ska övervaka fler än ett barn under sju år
  • att hämta och lämna en kund med taxi
  • framförande av fordon då chauffören är rörelsehandikappad.

Motor- och kupévärmare

Observera ordningsreglerna och eventuella områdeskontor- eller husspecifika anvisningar i användningen av motor- och kupévärmare. Undvik att använda värmaren i onödan. Vi rekommenderar användning av motorvärmare om temperaturen utomhus är under fem plusgrader.

Låt aldrig värmarens sladd hänga i eluttaget då sladden inte används. Se till att uttagets lock alltid är låst. Underhållspersonalen har rätt att ta tillvara hängande sladdar och sladdar som inte är i skick. Det går att fråga underhållspersonalen och områdeskontor vardagar under normal arbetstid om retur av tillvaratagna sladdar.

Det kan vara förbjudet att använda kupévärmaren på bilplatser med elstolpe eftersom elsystemet inte tål den effekt värmaren kräver. Kolla med ditt områdeskontor om man kan använda en kupévärmare på din bilplats. Samtidigt får du information om den tillåtna effekten.