Tervetuloa tutustumaan Hekan vastuullisuustekoihin! Tällä sivulla voit tutustua Hekan vastuullisuustyöhön ja toimintavuoteen 2022.

Hekan vuosiraportointikokonaisuus muodostuu tästä verkkosivusta, vastuullisuusraportista sekä tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Vuoden 2022 vastuullisuusraportissa esitellään aiempaa laajemmin Hekan toimintaa ja kerromme muun muassa Hekan palkkausjärjestelmästä sekä hallituksen ja johdon toiminnasta.

Tutustu Hekan vastuullisuusvuoteen 2022 lukemalla raporttia tai tätä sivua selailemalla.

Vastuullisuusraportti 2022 (pdf)

 

Vastuullinen toiminta korostuu poikkeusaikoina

 

Hekan toimistusjohtaja Jaana Närö

" Vuosi 2022 oli monella tavalla erittäin poikkeuksellinen. Kevään kynnyksellä, juuri kun koronatilanne alkoi helpottaa,Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa ja kaikki muuttu itaas. Maailmasta tuli arvaamattomampi, turvattomampi ja sodan seuraukset näkyivät nopeasti myös suomalaisten arjessa.

Moni murehtii rahojen riittämistä, kun tavallinen arki ruokaostoksineen ja muine hankintoineen on aiempaa kalliimpaa. Hekallakin joudumme sopeutumaan nopeasti kasvaneisiin kuluihin. Esimerkiksi lainojen korot ja kaukolämmön kustannukset ovat nousseet tuntuvasti. Se nostaa väkisin asukkaidemme vuokria, sillä katamme vuokrilla kaikki toimintamme kulut. Siitä huolimatta Hekalla asuminen on edelleen huomattavasti edullisempaa kuin Helsingissä keskimäärin. Hekan keskineliövuokra oli vuonna 2022 oli 12,10 euroa, joka oli 44,9 prosenttia matalampi kuin Helsingissä keskimäärin.

Loppuvuodesta energiakriisi ja sähkökatkot uhkasivat koko Eurooppaa. Talvella säästimmekin energiaa myös väliaikaisilla toimilla. Satojen muiden yhteisöjen tapaan Heka oli mukana valtakunnallisessa Astetta alemmas -kampanjassa. Vastasimme kampanjahaasteeseen muun muassa laskemalla asuntojen tavoitelämpötiloja maltillisesti ja laskimme myös yleisten tilojen lämpötilaa. Myös talosaunojen lämpötilaa laskettiin hieman, ja kannustimme talotoimikuntia arvioi-maan lenkkisaunojen tarpeellisuutta. Jouluna useissa Heka-taloissa jätettiin joulusauna lämmittämättä talotoimikunnanpäätöksellä.

Vaikka vuonna 2022 energiakysymykset korostuivat, on vastuullisuus toki paljon muutakin. Hekan toiminnassa vastuullisuus tarkoittaa kohtuuhintaisia ja pitkäaikaisiakoteja eri elämäntilanteisiin, työntekijöiden hyvää työarkea, kestävää rakentamista sekä ihmisläheisiä toimintatapoja myös poikkeusaikoina.

Vastuullisuusraportista voit lukea, mitä kaikkea saimme aikaan vuonna 2022".

Hekan toimitusjohtaja Jaana Närö

 

Kuvassa on nostoja Hekan vastuullisuusteoista sekä kuvittavia kuvakkeita. Kuvassa on tekstit "Vastuullisuus Hekalla", "Asukassuositteluindeksin NPS-luku +49", "Olimme mukana valtakunnallisessa Astetta alemmas -kampanjassa", "Ensimmäiset maalämpöjärjestelmät otettiin käyttöön", "Peruskorjaus valmistui 918 asunnossa", "Asukastyytyväisyys ympäristöasioiden hoitoon 3,77/5, "90 prosenttia henkilöstöstä on tyytyväisiä Hekaan työnantajana"

Vastuullisuustyömme onnistumisen paras mittari ovat tyytyväiset asukkaat, pitkään töissä viihtyvät työntekijät, ympäristön kannalta fiksut talot ja kohtuuhintaiset kodit. Tapamme toimia -periaatteet luovat perustan yhteisille, vastuullisille toimintatavoillemme. 

Haluamme jakaa avoimesti tietoa opeista, joita saamme jatkuvasti erilaisista pilottihankkeistamme ja kokeiluistamme. Näin voimme auttaa muitakin kiinteistöalan toimijoita ottamaan käyttöönsä hyväksi koettuja ratkaisuja.

Tutustu Hekan vastuullisuustyön tuloksiin vastuullisuusraportista.

 

 

Vastuullisuusohjelmamme on tehty vuosille 2021-2024. Vastuullisuutemme lähtökohtana on kohtuuhintaisen, laadukkaan ja turvallisen arjen tarjoaminen asukkaillemme. Toimintaamme ohjaavat myös Helsingin kaupungin eettiset periaatteet ja omat periaatteemme sekä meille keskeisimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Tutustu Hekan vastuullisuusohjelmaan.

 

Lue lisää Hekan vuoden tapahtumista tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta saat ajantasaista, tarkkaa tietoa Hekan toiminnasta vuonna 2022.

Hekan tilinpäätös ja toimintakertomus 2022 (pdf)

 

Aiempien vuosien vastuullisuusraportteja pääset lukemaan Issuu-palvelusta