Ett säkert hem är summan av många faktorer. Ta god hand om din bostad och även husets gemensamma utrymmen. Att sörja för brandsäkerheten, att låsa dörrar och fönster och använda elektriska apparater på ändamålsenligt sätt förebygger många skador.

Det går inte helt att med egen verksamhet förebygga realiseringen av vissa risker, såsom lägenhetsinbrott eller skador som omfattar hela byggnaden. Därför lönar det sig att trygga egendomen med en hemförsäkring.