Stridsåtgärdernas konsekvenser för Heka den 1 och 2 februari

Stridsåtgärderna som planerats för torsdagen den 1 februari och fredagen den 2 februari kan påverka även Hekas verksamhet.

01.2.2024 09:05

För tillfället finns ingen exakt information om hur omfattande stridsåtgärdernas konsekvenser kommer att bli för Hekas verksamhet och invånarnas tjänster.

Vår kundtjänst betjänar som vanligt per telefon och i våra elektroniska kanaler. Kundserviceenheten på Viborgsgatan har stängt torsdagen den 1 februari och fredagen den 2 februari.

Strejken påverkar avfallstransporter

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT:s strejk 1–2 februari kan påverka tömningen av avfallsutrymmena i Hekas hus. Strejken kan påverka tömningstiderna för avfallskärl redan före strejken från och med den 28 januari.

Att kontakta Hekas eller HRM:s kundtjänst påskyndar inte tömningen av avfallskärl under strejkdagar eller dagarna efter strejken.

Mer information om strejkernas konsekvenser för avfallstransporter får man på HRM:s och L&T:s webbplatser.