Bedrägeri meddelanden är på gang

Det finns bedrägeri sms-meddelanden, varav några syftar till att styra hyresbetalningen till ett bluffkonto. Heka skickar aldrig information om hyresbetalning via sms. Du kan alltid kolla betalningsinformation på våra boendesidor.

02.11.2023 09:02

Våra hyresbetalningskontonummer ändrades 1 januari 2023 och vi skickade ett brev om det till våra hyresgäster i december 2022. Vi berättade även om bytet av kontonummer på våra boendesidor.

För betalningen av hyran och andra eventuella upprepade betalningar skickar vi varje år i december ut anvisningar för betalning av nästa års hyra.

Du kan alltid kolla status och betalningsinformation för din hyra och andra betalningar på våra boendesidor. 

Logga in på boendesidan

Du kan även kontakta vår kundtjänst.