Hekas nybyggnadsobjekt i Mosabacka blir färdigt – ansökningstiden till bostäderna på Smoltbågen 6 börjar den 10 augusti

Hekas nya bostadshus med 53 bostäder blir färdigt i november. Smoltbågen 6 har ettor, tvåor, trerummare och fyrarummare.

03.8.2023 09:38

Ansökningstiden till objektets bostäder börjar den 10 augusti 2023. Lämna in bostadsansökan till Helsingfors stad . Om du har en gällande bostadsansökan, kan du lägga bostäderna i nybyggnadsobjektet till din ansökan genom att redigera ansökan under ansökningstiden.

Smoltbågen 6 ligger i Mosabacka i mittavsnittet av Smoltbågen. Kvarteret består av Hekas och Hasos fastigheter, och den ligger vid huvudbanan, nära Mosabacka järnvägsstation. Objektet ligger nära friluftsområdena i Fallkulla och vid Malms flygfält. Tjänsterna i Mosabacka centrum är i närheten.

Liksom alla Hekas nybyggnadsobjekt, är Smoltbågen 6 en rökfri fastighet: rökning är förbjuden i bostäderna, på balkongerna, på terrasserna och på gårdarna.
En tredjedel av objektets bostäder reserveras som bytesbostäder för Hekas befintliga hyresgäster.

Bekanta dig med objektet och bostadsspecifika hyror på objektsidan.