Att byta bostad vid Heka

Livssituationen eller boendebehoven kan ändras under boendetiden. Om du har bott minst ett år i Hekas hyresbostad kan du ansöka om att byta till en annan bostad inom Heka. Du kan ansöka om byte till en bostad som blir ledig eller söka en partner för bostadsbytet, med vilken du kan byta bostad direkt.  

Följ dessa steg när du vill flytta från en Heka-bostad till en annan:  

Kontrollera först förutsättningarna för att byta bostad på Helsingfors stads webbplats.    

Du kan ansöka om bytesbostad på tre olika sätt:  

  • Hos Helsingfors stad kan du ansöka om byte till Hekas bostad som blir ledig. Ansökan är giltig tre månader i taget och du kan förnya den om ditt behov att byta bostad fortgår. Se mer detaljerade anvisningar på Helsingfors stads webbplats.   
  • Du kan själv söka bytespartner i Bostadsbytesbörsen. Om du hittar en partner för ett ömsesidigt bostadsbyte ska ni ansöka hos Helsingfors stad om att få bytet godkänt. Se mer detaljerade anvisningar på Helsingfors stads webbplats.   
  • Du kan ansöka om byte till Hekas bostad som blir ledig hos Helsingfors stad och samtidigt också försöka hitta en bytespartner i Bostadsbytesbörsen.    

En tredjedel av bostäderna i Hekas nybyggnadsobjekt reserveras som bytesbostäder för Hekas befintliga hyresgäster som har behov att byta bostad.  

Ansökningarna om bostadsbyte behandlas inte hos Heka. Hekas kundtjänst ger inte råd om hur man söker bostad och kan inte påverka handläggningen av bostadsansökningar. Om du behöver hjälp med att fylla i bostadsansökan, kontakta rådgivningen för ansökan om hyresbostad.

Om du får ett erbjudande på en bostad som blir ledig  

Beställ en bostadsinspektion  

Beställ en bostadsinspektion från Heka så snart du har fått ett preliminärt bostadserbjudande från Helsingfors stad och anvisningar för att beställa inspektionen. Bostadsinspektionen är avgiftsbelagd och gäller i ett år. Observera att det kan ta lite tid att få en inspektion vid månadsskiftet.  

Heka underrättar staden om bostadsinspektionen. Om man i bostadsinspektionen märker att det finns mycket att anmärka på om bostadens skick, lyckas bostadsbytet inte. En ny bostadsinspektion kan beställas tidigast tre månader efter föregående bostadsinspektion, och vi tar ut en ny avgift för den. Därför är det viktigt att du själv försöker åtgärda fel eller brister som uppstått under boendet före inspektionen. Använd bostadens checklista som hjälp för inspektion av bostadens skick.   

Bostadsinspektionen är avgiftsbelagd. Se priset på Prislista-webbsidan.

Säg upp det gamla hyresavtalet innan du undertecknar det nya  

Även vid byte av bostad är uppsägningstiden för hyresavtalet en kalendermånad. Du kan underteckna ett nytt hyresavtal först efter att du har sagt upp hyresavtalet för din gamla bostad.   

Om du hittar en partner för bostadsbyte och ansökningarna om bostadsbyte har behandlats  

Beställ bostadsinspektioner  

När staden har behandlat bostadsansökningarna för alla hushåll i bytesringen och bytespartnernas bytesblanketter får de sökande anvisningar via e-post om hur en bostadsinspektion beställs. Observera att det kan ta lite tid att få en inspektion vid månadsskiftet.  

När inspektionen har godkänts och genomförts skickar vi informationen om bostadsinspektionerna till Helsingfors stad.   

Om man i bostadsinspektionen märker att det finns mycket att anmärka på om bostadens skick, lyckas bostadsbytet inte. En ny bostadsinspektion kan beställas tidigast tre månader efter föregående bostadsinspektion, och vi tar ut en ny avgift för den. Därför är det viktigt att du själv försöker åtgärda fel eller brister som uppstått under boendet innan inspektionen. Använd bostadens checklista som hjälp för inspektionen av bostadens skick.  

Bostadsinspektionen är avgiftsbelagd. Se priset på Prislista-webbsidan.

Lämna in de begärda bilagorna  

Om en annan person som inte bor i samma bostad ansöker om bostad tillsammans med dig ska hen lämna in bilagor till exempel om inkomster eller beskattning. Staden kontrollerar medsökandens kreditupplysningar gällande hyresskulder.  

Säg upp de gamla hyresavtalen innan ni skriver under nya  

Om din ansökan om bostadsbyte godkänts får du beskedet i första hand via e-post. I meddelandet kommer du att informeras om det datum då du senast måste kontakta Heka för att komma överens om bytet. Det är bra att ingå avtalen direkt när man har fattat beslutet om bostadsbyte.   

Även vid byte av bostad är uppsägningstiden för hyresavtalet en kalendermånad.   

Nya avtal kan skrivas under först när alla som deltar i bytet har skickat in sina uppsägningar och Heka har tagit emot dem. Hyresavtalen kan sägas upp och undertecknas elektroniskt. Om du inte har möjlighet att säga upp eller underteckna elektroniskt rekommenderar vi att personerna som ska byta bostäderna kommer till Hekas kundtjänst samtidigt. Vid behov kan en part representeras av någon med fullmakt för ändamålet.   

Vid ett inbördes byte renoveras inte bostäderna av Heka utan bytespartnerna erhåller varandras bostäder i det skick de är i vid tidpunkten för bytet. Innan man byter bostad är det bra att komma överens med den nuvarande boenden om visning av bostaden och se den nya bostaden på plats.   

När hyresavtalet för bytesbostaden ingåtts kan bytet inte ångras.