Se priserna för våra tjänster såsom nyckeltillverkning och dörröppningstjänsten. Bekanta dig även med priserna för bastuturer, tvättstugan och bilplatserna.

I priserna ingår mervärdesskatt 24 procent om annat inte anges.

Prislista för nycklar

Heka sydöstra byrån

 • Abloy Sento ja Exec: hämtas 37,20 €
 • Abloy Protec2: hämtas 39,68 €
 • Iloq: hämtas 45,88 €
 • Abloy Protec2 Cliq: hämtas 35,96 €
 • Tilläggspriset för nyckelexpressordern 24,80 €.

Heka västra byrån område

 • Abloy Sento ja Exec: hämtas 29,65 €
 • Abloy Protec: hämtas 45,10 €
 • Abloy Pulse: hämtas 52,00 €
 • Iloq: hämtas 49,50 €
 • Tillträdesbricka till parkeringsgarage 35,00 €
 • Fjärrkontroll för parkeringsanläggningar: 70,00 €
 • Tilläggspriset för nyckelexpressordern: 37,60 €.

Heka nordöstra områden

 • Abloy Sento ja Exec: hämtas 35,00 €
 • Abloy Protec: hämtas 35,00 €
 • Profile: hämtas 35,00 €
 • Iloq: hämtas 45,00 €
 • Abloy IQ ja Cliq: hämtas 45,00 €
 • Abloy Sento, Optima: 45,00 €.

Heka östra områden

 • Abloy Sento ja Exec: hämtas 37,20 €
 • Abloy Protec2: hämtas 39,68 €
 • Iloq: hämtas 45,88 €
 • Abloy Protec2 Cliq: hämtas 35,96 €
 • Tilläggspriset för nyckelexpressordern: 24,80 €
 • Fjärrkontroll för parkeringsanläggningar: 70,00 €.

Heka södra områden

 • Sento ja Exec: 27,28 €
 • Protec 2: 21,08 € 
 • Protec 2 Cliq: 29,26 € 
 • Pulse 28,27 € 
 • iLOQ: 27,28 €
 • Fjärrkontroll för parkeringsanläggningar: 70,00 €.

Priser för andra nycklar

 • Andra nycklar: 20,00 €
 • Nyckar Express Order Tilläggsavgift: 17,50 €
 • Tillträdeskort, lås eller pollett till tvättstuga: 35,00 €.

Kostnaden för att inaktivera en ILOQ-nyckel som den boende har tappad kommer att debiteras kunden.

Dörröppningar

 • kl. 7–16 vardagar 26 €
 • kl. 16–22 vardagar 42 €
 • kl. 22–7 vardagar 69 €
 • Lördagar, söndagar, festdagar och aftnar 69 €.

Prislistan för skadestånd

Prislistan för skadestånd den 1 maj 2022 (pdf)

Prislista för andra arbeten

 • Disponentutlåtande, utlåtande för bostadsbyte 45 €
 • Indrivningsavgift 5 €
 • Festflaggning 45 €.

Priser för bastuturer och tvättstuga

Bastuturernas priser

En timmes bastutur en gång i veckan kostar 16 euro i månaden.

Alla bastuturer är 60 minuter. Det är inte möjligt att boka halva turer (en bastutur två gånger i månaden) eller enskilda bastuturer. Öppna bastuturer samt jul- och talkobastur är avgiftsfria.

Partiella bastuavgifter återbetalas inte. Om bastuturen inte kan användas på grund av att bastun inte är i skick, håller på att renoveras eller annan orsak som inte beror på invånaren och som varar i fler än två veckor i månaden så uppbärs ingen bastuavgift.

Avgifter för användning av tvättstugan 

Användningen av tvättstugan i samband med ens eget hus eller egen husgrupp (hyresbenämningsenheten) är avgiftsfri.

Användningen av mattvättstugan kostar 10 euro/fyra timmar och 15 euro/åtta timma.

Med mattvättstuga avses en separat tvättstuga med en mattvättmaskin som inte ligger i husets tvättstuga. Om mattvättmaskinen ligger i den vanliga tvättstugan i huset eller husgruppens byggnad är den avgiftsfri att använda. Om det finns en mattvättplats utan mattvättmaskin är den gratis.

Priser för parkeringsplatser 

Heka nordöstra och östra områden

 • Parkeringsplats utan eluttag 14€ /månad
 • Parkeringsplats med eluttag 19€ /månad.  
 • Parkeringsplats i bilskydd 26€ /månad
 • Parkeringsplats på inomhusparkering 37€ /månad
 • Parkeringsplats i garage (varmt eller halvvarmt garage för en eller två bilar) 74€ /månad

Heka västra och sydöstra områden 

 • Parkeringsplats utan eluttag 16€ /månad
 • Parkeringsplats med eluttag 23€ /månad.  
 • Parkeringsplats i bilskydd 32€ /månad
 • Parkeringsplats på inomhusparkering 47€ /månad
 • Parkeringsplats i garage (varmt eller halvvarmt garage för en eller två bilar) 95€ /månad

Heka södrä områden

 • Parkeringsplats utan eluttag 22€ /månad
 • Parkeringsplats med eluttag 32€ /månad.  
 • Parkeringsplats i bilskydd 42€ /månad
 • Parkeringsplats på inomhusparkering 58€ /månad
 • Parkeringsplats i garage (varmt eller halvvarmt garage för en eller två bilar) 116€ /månad

Om parkeringsplatsen hyrs av ett parkeringsbolag kommer det aktuella företaget att fastställa taxorna. Om hyresgästen hyr parkeringsplatsen av det regionala företaget som i sin tur hyr platsen av ett parkeringsföretag är priserna desamma som i denna prislista.