Heka inleder omställningsförhandlingar

22.1.2024 12:35

Heka inleder omställningsförhandlingar i syfte att spara totalt cirka tre miljoner euro i personalkostnader.

Heka var tvunget att göra rekordstora hyreshöjningar för år 2024 på grund av dyrare räntekostnader, ökade kostnader för fastighetsskötsel samt den allmänna inflationsökningen. För att kunna minska behovet av hyreshöjningar under de kommande åren har Heka utarbetat ett sparprogram. Omställningsförhandlingarna inleds som en del av detta sparprogram.   

Heka har 707 anställda. Förhandlingarna gäller Hekas hela personal förutom bolagets verkställande direktör. Uppskattningsvis behöver man säga upp högst 33 anställda.