Flytta elförbrukning utanför förbrukningstopparna – Energispartips för vardagen

05.1.2024 13:51

På grund av kölden ligger elförbrukningen nu på en exceptionellt hög nivå. Det finska stamnätsbolaget Fingrid uppmanar i sin bulletin alla elanvändare att schemalägga sin egen elförbrukning bort från morgon- och kvällens förbrukningstopparna. Utmanande tider är till exempel morgnar mellan 8 och 10 och kvällar mellan 17 och 22.

Vi har samlat energispartips som alla kan följa för att minska sin egen energiförbrukning.

Flytta din egen elförbrukning utanför förbrukningstopparna

På riksnivå är förbrukningstopparna två på vardagarna: på morgonen klockan 8–10 och på kvällen oftast klockan 16–17 och sedan igen klockan 19–20. Flytta din egen elförbrukning utanför de här timmarna. Det minskar risken för strömavbrott.

Att flytta elförbrukningen till andra tider, alltså efterfrågeflexibilitet, är just nu viktigt i alla hem för att elen säkert ska räcka till åt alla i alla situationer. Det lönar sig att använda el när tillgången är god och priset förmånligt.

Tumregeln är att minska elförbrukningen under vardagarna på morgonen kl. 8–10 och på kvällen 16–20. På kvällen är förbrukningen vanligen störst kring kl. 16–17 och 19–20. Försök att sprida ut din elförbrukning. Undvik att starta och använda flera apparater med stor effekt på en gång. Det här gäller också efter toppförbrukningstimmarna.

Elbrist kan också hota vid andra tidpunkter, så håll koll på nyheterna och på meddelandena från ditt nätbolag. Man kan ta tjänsten i bruk genom att meddela sitt telefonnummer på Helens webbplats .

Alla har nytta av att förbrukningstopparna kapas

Att sprida ut förbrukningen är nu nödvändigt och klokt, oavsett om du har ett fastprisavtal eller ett börselavtal. Ladda ner Fingrids app Tuntihinta till din telefon och håll koll på elpriset, som reagerar på tillgången och utbudet på el. Ju dyrare elen är, desto större är risken för elbrist och avbrott i eldistributionen.

 • Undvik onödig elförbrukning under toppförbrukningstimmarna på vardagsmorgnar och vardagskvällar.
 • Vänj dig vid att i vardagen använda apparaterna vid andra tider och utnyttja timerfunktionen. Flytta till exempel användningen av disk- och tvättmaskinen till tidiga morgonen, mitt på dagen eller sena kvällen.
 • Ladda dina elapparater utanför de intensivaste elförbrukningstimmarna.
 • Stäng alltid av alla elapparater och dra ur telefonladdaren och andra laddare ur vägguttaget när du inte använder dem.

Tips för energieffektiv tvätt och torkning

 • Tvätt bara fulla maskiner.
 • Välj ett ekoprogram och sänk tvättemperaturen om möjligt.
 • Kontrollera bruksanvisningen för lågenergiprogram och använd dem efter tvättbehovet.
 • Tvätta bara textilier när de är riktigt smutsiga. Lufta ut kläderna och förläng tvättintervallerna. Följ rekommendationerna för tvättemperatur som anges på textilen.
 • Tänk på när du använder torktumlaren. Nyare torktumlare är värmepumpsdrivna och energisnåla. Gamla, kondenserande torktumlare kan förbruka mycket elektricitet, särskilt om deras driftstemperatur är hög.
 • När du skaffar en ny tvättmaskin eller torktumlare, välj en apparat som sparar el och vatten. Jämför energimärkningarna för enheterna.
 • Använd timern i maskinen, ifall det finns en. Det är nödvändigt att undvika att använda maskiner som förbrukar mycket elektricitet under maximal förbrukning, det vill säga under morgon- och eftermiddagstimmarna på vardagar (8–10 och 16–18).

Förkorta duschtiden: Spara på varmt vatten

Största delen av tappvarmvattnet går till personlig hygien. Var uppmärksam på duschtiderna och ta korta duschar. Sångkonserter bör också sparas till utanför duschen.

Tips för att spara på varmvattnet:

 • Ta kortare duschar.
 • Undvik att låta vattnet rinna i onödan. Stäng duschen medan du tvålar in dig.
 • Kontrollera blandarna och duschmunstyckena. Om en kran eller dusch läcker, lämna in en felanmälan.
 • Försök att tvätta håret mer sällan. Håret behöver inte tvättas varje dag.
 • Stäng kranen när du borstar tänderna.
 • Se till att barnen inte står långa tider i duschen och lär dem tvätta av sig snabbt.
 • Se också till att ventilationen i rummen är tillräcklig. Kom ihåg att långa duschar ökar fuktbelastningen i badrummet. För att jämna ut fuktbelastningen behövs det värme och effektiverad ventilation, vilket ökar energiförbrukningen.

Läs fler energispartips på Snäppet svalare kampanjsidor.