Hekas styrelse bekräftade hyrorna för 2024

Hekas styrelse bekräftade hyrorna för 2024 i sitt möte 8.12.2023. De nya hyrorna träder i kraft den 1.1.2024. Heka fastställde hyrorna på nytt eftersom Helsingfors stadsstyrelse beslutade stödja Heka 17 miljoner euro år 2024. Nästa år är medelhyran för Hekas vanliga bostäder 13,66 euro per kvadratmeter per månad, medan medelhyran i år är 12,60 euro.

15.12.2023 12:59

Enligt den nya kalkylen är höjningen av medelhyran för Hekas vanliga bostäder  8,4 procent (ursprungligen var höjningen 12 procent). Höjningen av medelhyran för seniorbostäder är 5,6 procent (ursprungligen var höjningen 9,2 procent). 

De boende får information per brev om nästa års hyra innan utgången av december månad.

Läs mer: Heka fastställer hyrorna för 2024 på nytt