Heka fastställer hyrorna för 2024 på nytt

Helsingfors stadsstyrelse beslöt 27.11.2023 att stödja Heka och Haso för att dämpa höjningarna av hyror och bruksvederlag år 2024. Hekas andel är 17 miljoner euro av kapitaliseringen på totalt 20 miljoner euro. Inverkan av kapitaliseringen på Hekas medelhyra är 0,45 €/m2/mån.

30.11.2023 09:07

Kapitaliseringen fördelas över Hekas vanliga bostäder, seniorbostäder och specialbostäder i relation till antalet kvadratmeter.

För närvarande kan vår kundtjänst inte ge mer information om ärendet. Våra boende får personligen information om sin nya hyra per post, när de nya hyrorna har beräknats.

Enligt den nya kalkylen kommer höjningen av medelhyran för Hekas vanliga bostäder att vara 8,4 procent efter rabatten (ursprungligen var höjningen 12 procent). Höjningen av medelhyran för seniorbostäder kommer efter rabatten att vara 5,6 procent (ursprungligen var höjningen 9,2 procent). Med hjälp av stödet kan behovet av hyreshöjningar på grund av högre kostnader delvis föras över till kommande år.

Vi har startat en ny process fö bestämning av hyror och strävar efter att få de nya hyrorna i kraft från och med 1.1.2024. De uppdaterade hyrorna läggs på remiss till Hekas huskommittéer. Syftet är att Hekas styrelse godkänner de nya hyrorna vid ett extraordinärt möte i december varefter vi skickar ut fakturorna på hyrorna att betalas i nästa år.