Beslut om Helsingfors stads eventuella understöd till Hekas invånare fattas i november 

10.11.2023 15:44
Ilmakuva, kerrostalojen kattoja ja puita

I budgetpropositionen för Helsingfors stad föreslås understöd till Heka och Haso för att dämpa höjningen av hyrorna och bruksvederlagen under 2024. Stadsfullmäktige fattar beslut om godkännande av budgeten för 2024 den 22 november 2023.

Helsingfors stad har ännu inte fattat något slutgiltigt beslut om att stödja Heka eller om fördelningen av det eventuella understödet mellan Heka och Haso. Därför kan vi ännu inte berätta hur stödet skulle påverka hyrorna hos Heka under 2024.

Om staden beslutar att stödja Heka, bestämmer och justerar Heka hyrorna för 2024 på nytt och skickar de nya hyrorna till huskommittéerna för att få utlåtanden om dem.

För närvarande kan vår kundtjänst inte ge mer information om ärendet. Vi publicerar mer information på vår webbplats genast när vi vet mer.