Hekas hyror höjs på grund av förhöjningen av låneskötselkostnaderna och den allmänna kostnadsnivån

Nästa år är medelhyran för Helsingfors stads bostäder Ab:s, det vill säga Hekas, vanliga bostäder 14,11 euro per kvadratmeter per månad, medan medelhyran i år är 12,60 euro. År 2024 är Hekas medelhyra 12 procent högre än år 2023.

04.10.2023 12:31

Även efter förhöjningen är Hekas medelhyra för bostäder cirka 36 procent lägre än medelhyran för fritt finansierade bostäder för närvarande i Helsingfors. Som lägst är Hekas hyreshöjningar 7–8 procent och som högst 14,9 procent.

Hekas nyaste objekt, till exempel i Fiskehamnen och på Busholmen, där hyrorna har påverkats av objektens ålder och läge, har de högsta hyrorna. I de objekt som totalrenoverats kommer hyrorna att stiga betydligt mer än förhöjningarna ovan, eftersom de renoverade bostäderna nästan motsvarar nya bostäder. 

På grund av förhöjningen av den allmänna kostnadsnivån kommer även priserna på bilplatser och bastuturer att höjas år 2024. 

Heka har börjat vidta åtgärder för att kunna åstadkomma besparingar

Heka har mycket lån, eftersom nybyggnadsobjekt finansieras helt och hållet, och renoveringarna till största delen med lånepengar. Trots att största delen av Hekas lån faller inom ramen för statens räntestöd, har räntornas snabba stigning med flera procent från en nollnivå orsakat en betydlig ökning i räntekostnaderna. 

Även förhöjningen av priset på uppvärmning, reparationskostnaderna och den allmänna kostnadsnivån ökar Hekas kostnader avsevärt. Behovet av hyresförhöjningen skulle ha varit större än de förhöjningar som nu görs, men en del av kostnaderna går att täcka med överskott som samlats in från tidigare år, dock så att likviditeten tryggas.

Heka har vidtagit åtgärder för att i fortsättningen kunna undvika stora hyresförhöjningar likt år 2024. Reparationsprogrammet för Hekas hus uppdateras och har redan uppdaterats för år 2024 så att totalrenoveringen av Trä-Vallgård senareläggs till 2028–2029. Dessutom har egenfinansieringsandelen för totalrenoveringar sänkts för de närmaste åren. I och med stängningen av Hekas områdeskontor och centraliseringen av verksamheten till ett verksamhetsställe åstadkommer man besparingar i kostnaderna för kontorshyra och personal. Även mötesarvoden och anslag för invånardemokrativerksamheten sänks från och med år 2024.

I fortsättningen granskas alla verksamhetskostnader för att åstadkomma besparingar.

Verksamhetskostnaderna täcks med hyrorna

Heka arbetar enligt självkostnadsprincipen, det vill säga alla verksamhetskostnader bör täckas med hyrorna. Heka har inga andra inkomster. Man måste så att säga ta ut hyrorna i den mån som totalkostnaderna för byggandet, reparationen, underhållet och administrationen kostar.

Heka strävar inte efter vinst eller betalar ut dividender till sin ägare Helsingfors stad.

Hekas styrelse bekräftade hyrorna för 2024 i sitt möte 4.10.2023. De boende får information per brev om nästa års hyra innan utgången av oktober månad.

Se Hekas objektsspecifika medelhyror för år 2024.