Hekan vuokrat nousevat lainanhoitokulujen ja yleisen kustannustason nousun takia

Keskivuokra Hekan tavallisissa asunnoissa on ensi vuonna 14,11 euroa kuukaudessa neliömetriltä, kun kuluvana vuonna keskivuokra on 12,60 euroa. Hekan keskivuokra vuonna 2024 on 12 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2023. Asukkaat saavat kirjeitse tiedon ensi vuoden vuokrastaan lokakuun loppuun mennessä.

04.10.2023 13:15
Rappukäytävä Hekan kohteessa Pohjolankatu 47.

Korotuksen jälkeenkin Hekan asuntojen keskivuokra on edelleen noin 36 prosenttia alhaisempi kuin vapaarahoitteisten asuntojen keskivuokra Helsingissä tällä hetkellä. Alhaisimmillaan Hekan vuokrankorotukset ovat 7–8 prosenttia ja korkeimmillaan 14,9 prosenttia.

Hekan korkeimmat vuokrat ovat uusimmissa kohteissa esimerkiksi Kalasatamassa ja Jätkäsaaressa, joissa vuokraan on vaikuttanut kohteiden ikä ja sijainti. Peruskorjauksesta valmistuvissa kohteissa vuokrat nousevat merkittävästi edellä mainittuja korotuksia enemmän, sillä peruskorjatut asunnot ovat lähes uutta vastaavia. 

Yleisen kustannustason nousun vuoksi myös autopaikkojen ja saunavuorojen hintoihin on tulossa korotukset vuonna 2024. 

Hekassa on ryhdytty toimenpiteisiin säästöjen saamiseksi

Hekalla on paljon lainaa, sillä uudistuotanto rahoitetaan kokonaan ja peruskorjaukset suurimmalta osalta lainalla. Siitä huolimatta, että suurin osa Hekan lainoista on valtion korkotuen piirissä, korkojen usean prosentin nopea nousu nollatasosta on aiheuttanut korkokulujen merkittävän kasvun. 

Myös lämmityksen hinnan, korjauskustannusten ja yleisen kustannustason nousu lisäävät Hekan kustannuksia huomattavasti. Vuokrankorotustarve olisi ollut nyt tehtyjä korotuksia suurempi, mutta osa kustannuksista pystytään kattamaan aiempina vuosina kertyneillä ylijäämillä, kuitenkin yhtiön maksuvalmius turvaten.

Hekassa on ryhdytty toimenpiteisiin, jotta vuoden 2024 kaltaisilta suurilta vuokrankorotuksilta pystyttäisiin välttymään jatkossa. Hekan talojen korjausohjelmaa päivitetään ja on jo päivitetty vuoden 2024 osalta siten, että Puu-Vallilan peruskorjaus siirtyy alkavaksi vuosina 2028–2029. Lisäksi peruskorjausten omarahoitusosuutta lähivuosille on laskettu. Hekan aluetoimistojen lopettamisella ja toiminnan keskittämisellä yhteen toimipisteeseen saavutetaan säästöjä toimistovuokra- ja henkilöstökuluissa. Myös asukasdemokratiatoiminnan kokouspalkkioita ja määrärahoja pienennetään vuodesta 2024 alkaen.

Jatkossa kaikkia toiminnan kustannuksia tarkastellaan säästöjen saamiseksi.

Vuokrilla katetaan toiminnan kustannukset

Heka toimii omakustannusperiaatteella, eli kaikki toiminnan kulut tulee kattaa vuokrilla. Muita tuloja Hekalla ei ole. Vuokria on siis perittävä niin paljon kuin rakentaminen, korjaaminen, ylläpito ja hallinnointi yhteensä maksavat.  

Heka ei tavoittele voittoa tai maksa osinkoa omistajalleen Helsingin kaupungille. 

Hekan hallitus vahvisti vuoden 2024 vuokrat kokouksessaan 4.10.2023. Asukkaat saavat kirjeitse tiedon ensi vuoden vuokrastaan lokakuun loppuun mennessä.  Uudet vuokrat tulevat voimaan 1.1.2024. 

Katso kohdekohtaiset keskivuokrat vuodelle 2024: