Välkommen till vår förnyade webbplats!

Hekas webbplats, hekaoy.fi, har förnyats både till utseendet och delvis till innehållet. På vår webbplats får du som vanligt information om Heka och boende hos oss samt om boendetjänsterna.

04.9.2023 15:59

På vår webbplats får du en stor mängd råd om hur man sköter en bostad och använder gemensamma utrymmen samt anvisningar om hur man skaffar ytterligare boendetjänster, förändringar som rör boende och boendeproblem. Alla våra objekt har fortfarande sin egen objektsida som beskriver objektets egenskaper och tjänster.  

Under boendet kan du uträtta de flesta ärenden smidigast på våra boendesidor , dit du kan logga in högst upp på webbplatsen. Vid behov kan du också kontakta vår kundtjänst per telefon eller besöka vårt kundtjänstställe i Alphyddan.  

Vi ger anvisningar också för att ansöka om en bostad och byta bostad. På vår webbplats kan du läsa våra nyheter och artiklar från vår boendetidning Hilma.  

För de boende i bostäderna i bostadsaktiebolagen finns egna separata anvisningar för ärendehantering och boende.  

Vår webbplats betjänar på finska, svenska och engelska.