Tällä hetkellä yli puolet Helsingin hiilidioksidipäästöistä aiheutuu rakennusten lämmittämisestä. Kaupungin omalle rakennuskannalle on asetettu hyvin tiukat ja sitovat energiatehokkuusvaatimukset sekä uudis- että korjausrakentamisessa.  

Hekan HELENA-hankkeessa on tavoitteena vähentää Hekan laajojen peruskorjauskohteiden energiankulutusta noin 40 prosenttia kohteelle teetettävän monitavoiteoptimoinnin avulla. Optimointi tehdään vähintään 170 asuinrakennukselle.  

Rakennusten energiankulutus muodostuu lukuisten muuttujien yhteisvaikutuksena, eikä tavanomaisella muutamien vaihtoehtojen tarkastelulla välttämättä löydetä parhaita ja kustannustehokkaimpia ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseen. Monitavoiteoptimoinnissa vertaillaan jopa miljoonia kohteeseen soveltuvia ratkaisuja samanaikaisesti, kun haluamme ymmärtää asioita kokonaisuuksina ja eri muuttujien vaikutusta toisiinsa. Kaikkien ratkaisukombinaatioiden joukosta valitaan elinkaarikustannuksiltaan ja energiatehokkuudeltaan paras kokonaisratkaisu kullekin korjattavalle rakennukselle.  

Monitavoiteoptimoinnin avulla voidaan merkittävästi parantaa asuinrakennusten energiatehokkuutta sekä edistää uusiutuvan energian ja hukkalämpöjen hyödyntämistä. Hankkeessa kerättyä tietoa on mahdollista käyttää tyypillisesti kannattavimpien ratkaisujen tunnistamiseen ja käyttää hyväksi myös yksityisen sektorin energiatehokkaassa korjausrakentamisessa niin Suomessa kuin Euroopassa.  

HELENA-hanke toteutetaan pääosin ELENA-rahoituksella, joka on Euroopan investointipankin hallinnoima ja EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoittama tukijärjestelmä. 

  • Hankkeen kesto: 1.10.2020-30.9.2023. 
  • Hankkeen budjetti: 2 034 000 euroa. 

Lisätietoja: projektipäällikkö Jenni Korsrå, jenni.korsra(at)hekaoy.fi, puh. 050 492 2013.

HELENA-hankkeen Innovaatio-ohjelmassa haetaan uusia vähähiilisiä ratkaisuja asumiseen

HELENA-hankkeen innovaatio-ohjelman tavoitteena on löytää ja pilotoida uusia, innovatiivisia vähähiilisiä rakennus- ja asumisratkaisuja Hekan rakennusinfrastruktuurin käytettäväksi. Ohjelman tarkoituksena on yhteensovittaa innovatiivisia ratkaisuja suuren julkisen asuntotoimijan toimintaan.

Innovaatio-ohjelman tavoitteita ovat:

  • Tiimien sparraus ja mentorointi innovatiivisten ja kokeiluvalmiiden vähähiilisen asumisen ratkaisujen kehittämisessä.
  • Yhteensopivien tiimien etsiminen ideoiden ja ratkaisujen ristipölyttämiseksi.
  • Ratkaisujen hankkiminen ja pilotointi Hekan asuntokannassa sekä palautteen antaminen tiimeille ja Hekalle jatkokehitystä varten.
  • Referenssiarvon luominen tiimeille, sillä ne pääsevät tekemään yhteistyötä Suomen suurimman vuokranantajan kanssa, sekä tulevien yhteistyömahdollisuuksien luominen.

Tutustu tarkemmin Innovaatio-ohjelman tavoitteisiin yhteistyökumppanimme KiraHubin verkkosivuilla.

Yhdeksän yritystä jatkoon 

Innovaatio-ohjelma etenee nyt yhdeksän jatkoon päässeen yrityksen kanssa pilottien suunnittelulla ja toteutuksella. Lue lisää KiraHubin julkaisemasta uutisesta.

 

Eu-lippu ja Euroopan investointipankin tunnus.