Tavallisten vuokra-asuntojen lisäksi Hekalla on 44 erityisasuntokohdetta, joissa on yhteensä noin 3000 asuntoa.

Erityisasuntokohteet ovat kokonaisia kiinteistöjä, jotka on tarkoitettu erityisasumiseen. Lisäksi Hekalla on vuokrataloissa erilaisia yksittäisiä tukiasuntoja sekä niihin liittyviä yhteistiloja ja kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan tiloja.  

Asuntojen ohella erityisasuntokohteissa voi olla erilaisia yhteistiloja sekä sosiaali- ja terveystoimialan toimitiloja. 

Hekan erityisasunnot on tarkoitettu vanhuksille ja kehitysvammaisille, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille, asunnottomille ja muille erityisryhmille.  

Erityisasuntojen asukasvalinta tapahtuu poikkeavasti Hekan muihin vuokra-asuntoihin verrattuna, sillä asukasvalinnan tekee Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala

Heka vuokraa kiinteistöt kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalle ja vastaa niiden huollosta. 

Erityisasumisen kohteita rakennetaan tulevaisuudessa lisää peruskorjausten ja uudiskohteiden yhteydessä. Myös suurempia seniorikeskushankkeita on käynnissä eri puolilla Helsinkiä. 

Kylässä Hekalla: Myllymatkantie 4 -videolla esitellään Hekan erityisasuntotoimintaa sekä syksyllä 2021 valmistunutta erityisasuntokohdetta Myllypurossa, jossa toimii myös Myllypuron seniorikeskus. Kohteeseen tutustutaan myös Hekan huudit -artikkelissa.

Asiasanat