Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller tjänsten www.hekaoy.fi. Utlåtandet upprättades den 2 september 2020 och uppdaterades den 12 januari 2021. Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en utomstående expertorganisation.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Webbtjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vi strävar efter att åtgärda webbplatsens tillgänglighetsbrister snarast möjligt.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

Möjlig att uppfatta: Syftet med blankettfält

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister

Syftet med blankettens inmatningsfält har inte identifierats.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 1.3.5 Identifiera inmatningssyfte

Hanterbar: Åtkomlighet med tangentbord

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister

Alla funktionaliteter på webbplatsen är inte smidigt åtkomliga med tangentbord. Denna brist förekommer bland annat på ansökningsblankett.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 2.1.1 Tangentbord

Hanterbar: Alla blankettfält har inte en beskrivande rubrik

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister

Till exempel rubriken för intervallfältens övre gränser fattas på ansökningsblanketterna.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter

Begriplig: Flerspråkiga nyheter och artiklar

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister

Nyheter och artiklar har tillfälligt lagts ut på webbplatsen på flera språk i den finska versionen, och därför kan språket inte uppges i innehållet. 

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 3.1.2 Språk för del av sida

Begriplig: Kontextändringar i ansökningsblanketter

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister

Ändringar i fälten på ansökningsblanketterna orsakar orapporterade kontextförändringar.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 3.2.2 Vid inmatning

Begriplig: Ledtexter/etiketter och instruktioner i fält

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister

Alla blankettfält har inte beskrivande etiketter, eller instruktioner har lagts till i platshållarattributet av layoutskäl.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

  • 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner

Omfattas inte av lagstiftning

  • kartor som inte är avsedda för navigering (t.ex. meteorologiska kartor, terrängkartor)
  • office-programfiler (t.ex. doc., pdf., odt.) som publicerats före den 23 september 2018
  • video- eller ljudinspelningar som publicerats före den 23 september 2020. 

Upptäckte du brister i tillgängligheten i vår digitala tjänst?

Låt oss veta, så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristerna. Du kan meddela oss brister i tillgänglighet:

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker brister i webbplatsens tillgänglighet, lämna först feedback till oss, det vill säga webmastern. Vi återkommer till dig inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med vårt svar eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns exakta anvisningar om hur du gör en anmälan och hur ärendet behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus@avi.fi
telefonnummer: växel 0295 016 000.