Ge respons på vår verksamhet. 

Med denna blankett kan du lämna respons på vår verksamhet. Välj ämne som responsen gäller. Om responsen inte gäller något specifikt ämne utan Hekas generella verksamhet, välj Övrigt respons.

Använd våra boendesidor för att sköta ärenden gällande boende och hyresavtal.

 

Du kan göra en felanmälan via felanmälansblanketten eller på hyresgästsidorna.

 

Vill du att vi kontaktar dig

Lämna dina kontaktuppgifter om du vill att vi kontaktar dig

Dataskyddspraxis

Ta del av Hekas aktuella dataskyddspraxis