Vår kundtjänst är stängt fredagen den 24 maj 2024. När kundtjänsten är stängt rings akuta felanmälningar till journumret 09 5767 3100.

Ge respons

Med denna blankett kan du lämna respons på vår verksamhet.

Vid frågor kring bostäder och hyresavtal, använd servicebegäran och meddelanden på våra boendesidor. Lämna brådskande felanmälan per telefon och icke-brådskande felanmälan via felanmälansblanketten.