Pysäköithän autosi vain siihen käyttöön merkityille paikoille. Luvaton pysäköinti voi aiheuttaa vaaratilanteita ja häiritä kulkua kiinteistön tiloihin. Voit vuokrata autopaikan kiinteistöstäsi riippuen joko pysäköintialueelta, autotallista tai parkkihallista.

Autopaikkoja voi olla talon pihalla pysäköintialueella tai omalla pysäköintitontilla, autotallissa tai autohallissa. Joidenkin talojen asukkailla voi olla käytössään autopaikka alueellisen erillisen pysäköintiyhtiön hallitsemassa pysäköintitalossa, autohallissa tai pysäköintitontilla.

Pysäköinti on sallittu vain siihen merkityillä alueilla. Muu pysäköinti on luvatonta. Pysäköintipaikat on tarkoitettu vain käytössä oleville ajoneuvoille. Hylättyjä tai käytöstä poistettuja ajoneuvoja tai niiden osia ei saa säilyttää kiinteistön alueella. Romuajoneuvojen poiston kustannuksista vastaa ajoneuvon omistaja. Myöskään ajoneuvojen pidempiaikainen seisottaminen kiinteistön alueella, vuokratuilla autopaikoillakaan, ei pääsääntöisesti ole sallittua.

Autopaikan varaaminen ja maksut

Vapaata autopaikkaa voit tiedustella alueyhtiösi toimistosta. Autopaikan vuokraamisesta tehdään kirjallinen sopimus. Autopaikan hinta maksetaan yleensä kuukausittain vuokran yhteydessä.

Autopaikkasopimus irtisanotaan aina kirjallisesti. Suosittelemme käyttämään verkkosivuillamme olevaa irtisanomislomaketta. Autopaikan irtisanomisaika on pääsääntöisesti yksi kuukausi.

Autopaikat, autohallit ja autotallit

Autopaikat ja -hallit on tarkoitettu säännöllisessä käytössä oleville moottoriajoneuvoille.

Autotallit on tarkoitettu moottoriajoneuvojen ja niiden käyttöön liittyvien tavaroiden säilytykseen. Autotallin käyttö muuhun tarkoitukseen on kielletty. Emme suosittele autotallissa säilytettäväksi palavia nesteitä ja kaasuja ajoneuvon polttoainesäiliössä olevan polttoaineen lisäksi. Jos kuitenkin säilytät niitä, noudata enimmäismääristä annettuja viranomaismääräyksiä (polttoainetta enintään 60 litraa).

Vieraspaikat

Vieraspaikat on tarkoitettu vain talossa vierailevien lyhytaikaiseen käyttöön. Vieraspaikat on yleensä merkitty kyltein ja niissä on rajallinen pysäköintiaika. Jos kiinteistöllä ei ole merkittyjä vieraspaikkoja, on vieraiden pysäköitävä kadunvarteen liikennesääntöjen mukaisesti. 

Luvaton pysäköinti

Pysäköinti yksityisellä alueella ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty. Pysäköintiä koskevat ehdot selviävät liikennemerkeistä tai alueelle asetetuista kylteistä. Kunnallinen tai yksityinen pysäköinninvalvoja voi määrätä luvattomasta pysäköinnistä maksun.

Kiinteistön alueelle, erityisesti huolto- tai pelastusväylille, luvattomasi pysäköity auto on turvallisuusriski. Vaaraa tai pidempiaikaista haittaa aiheuttava luvattomasti pysäköity ajoneuvo voidaan hinata pois ajoneuvon haltijan kustannuksella.

Huoltoajo

Sallittua huoltoajoa tontille ovat

  • kiinteistön huoltoon ja vartiointiin liittyvä välttämätön ajo
  • jakeluliikenne sekä painavien tai muuten vaikeasti kannettavien tavaroiden kuljetus
  • toiminta- ja liikkumiskyvyltään rajoittuneen henkilön kuljetus
  • lasten kuljetus, kun yhdellä henkilöllä on valvottavanaan useampi kuin yksi alle 7-vuotias lapsi
  • asiakkaan noutaminen ja tuominen taksilla
  • ajoneuvon kuljettaminen, kun kuljettaja on liikuntavammainen.

Moottori- ja sisälämmittimet

Huomioi moottori- ja sisälämmittimien käytössä järjestyssäännöt sekä mahdolliset alueyhtiö- ja talokohtaiset ohjeet. Vältä lämmittimien turhaa käyttöä. Moottorilämmittimen käyttö on suositeltavaa, jos ulkoilman lämpötila alittaa viisi plusastetta.

Älä koskaan jätä pistokelaatikkoon roikkumaan lämmittimen sähköjohtoa, kun se ei ole käytössä. Pidä pistorasialaatikon kansi aina lukittuna. Huoltohenkilöstöllä on oikeus ottaa roikkuvat ja epäkuntoiset johdot talteen. Talteen otettujen johtojen palautusta voi tiedustella huoltohenkilökunnalta ja Heka-alueyhtiön toimistosta arkisin normaalina työaikana.

Sisälämmittimien käyttö sähkötolpalla varustetulla autopaikalla voi olla kielletty, koska sähköjärjestelmä ei kestä niiden vaatimia tehoja. Varmista alueyhtiöstäsi, voiko autopaikallasi käyttää sisälämmitintä. Samalla saat tiedon sen sallitusta tehosta.