Järjestyssäännöt on laadittu asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Talon järjestyssäännöt 1.1.2017 alkaen

Yhteisen viihtyvyyden ja turvallisuuden ylläpitämiseksi Hekan taloissa on voimassa lainsäädännön ohella seuraavat talon säännöt.

Yhteiset tilat ja piha-alueet 

Porrashuoneen ulko-ovi pidetään lukittuna klo 21.00–07.00. Taloissa, joissa on ovikoodi tai -puhelin, ulko-ovi pidetään lukittuna jatkuvasti.

Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti. Tarpeeton oleskelu yhteisissä tiloissa on kielletty.

Asunnon tuulettaminen porrashuoneeseen on kielletty.

Tupakointi on kielletty porrashuoneissa, hisseissä ja muissa yhteisissä tiloissa sekä lasten leikkipaikoilla. Savuttomissa taloissa tupakointi on kielletty myös asunnoissa, parvekkeilla, terasseilla ja asuntopihoilla.

Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Paloherkkien ja vaarallisten aineiden säilyttäminen yhteisissä tiloissa on kielletty. Auton renkaat (yksi sarja) voi säilyttää varastokomerossa. Porrashuoneissa ja kellarikäytävillä ei saa säilyttää mitään.

Värjäävien aineiden käyttö pesulassa ja saunassa on kielletty. Lasipulloja ei saa viedä pesu- ja löylyhuoneisiin.

Mattojen pesu talopesulan tavallisissa koneissa on kielletty.

Jätteet on vietävä niille varattuihin paikkoihin ja lajittelusta annettuja ohjeita on noudatettava.

Nurmikoita ja istutuksia ei saa vahingoittaa.

Mainosten ja kilpien asentaminen on kielletty.

Satelliittiantennin saa asentaa ainoastaan huoneiston parvekkeelle kaiteiden sisäpuolelle rakenteita rikkomatta. 

Tomuttaminen ja pyykin kuivaus 

Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain siihen tarkoitukseen varatuilla paikoilla. Liinavaatteiden puistelu ja tuulettaminen sekä pyykin kuivattaminen on sallittu parvekkeilla vain kaiteiden sisäpuolella. 

Huoneistot ja parvekkeet 

Huoneistossa ja talon alueella on annettava asumisrauha muille asukkaille. Erityisesti klo 22.00–7.00 on vältettävä melua ja muuta häiritsevää toimintaa.

Huoneistoa on hoidettava huolellisesti.

Palovaroitin on pidettävä toimintakunnossa.

Parveke on pidettävä siistinä ja lumi on poistettava talvisin.

Parvekkeelle ei saa kerätä palokuormaa lisäävää ja ympäristöä häiritsevää varastoitavaa tavaraa. Parvekkeen pesu juoksevalla vedellä on kielletty. Kukka-astiat on sijoitettava kaiteen sisäpuolelle.

Avotulenteko parvekkeilla on kielletty. Grillaaminen parvekkeilla on sallittu vain sähkögrillillä; terassilla ja asuntopihalla kaasu- ja sähkögrillillä. Paloturvallisuutta on noudatettava.

Vesivuodoista ja muista vioista on välittömästi ilmoitettava huoltoyhtiölle. WC- ja muihin tasoviemäreihin ei saa kaataa tai päästää jätteitä, jotka saattavat tukkia viemärit.

Tuhoeläinten tai syöpäläisten esiintymisestä on ilmoitettava huoltoyhtiölle. 

Pysäköinti 

Pysäköinti on sallittu vain siihen tarkoitukseen merkityillä alueilla. Vieraspaikat on tarkoitettu vain kiinteistössä vieraileville. Pysäköintipaikat on tarkoitettu liikenteessä oleville ajoneuvoille. Hylättyjä tai käytöstä poistettuja ajoneuvoja tai niiden osia ei saa säilyttää pysäköintialueella tai muuallakaan kiinteistön alueella.

Autolämmityspistorasioiden kotelot on pidettävä lukittuna. Lämmitysjohto on irrotettava pistorasiasta käytön jälkeen. Tyhjäkäynnistä säädettyjä rajoituksia on noudatettava piha- ja pysäköintialueella. Autojen pesu ja huolto on sallittu vain tarkoitukseen varatuilla paikoilla. 

Kotieläimet 

Kotieläimet on pidettävänä kytkettyinä talojen porrashuoneissa ja kiinteistön alueella niin, että muiden liikkuminen on turvattu. Kotieläinten vienti yleisiin sauna-, pesu- ja pesulatiloihin on kielletty. Kotieläimen ulkoiluttajan on huolehdittava, ettei eläin likaa kiinteistöä ja sen piha-alueita, istutuksia tai talon seiniä. Eläinten jätökset on korjattava pois. Kotieläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Kotieläimen haltijan on huolehdittava, ettei eläin toistuvalla haukunnalla, maukumisella yms. äänillä häiritse ympäristöä ja talon asukkaita. Lintujen, oravien ja muiden luonnonvaraisten eläinten ruokkiminen on kielletty.

Sääntörikkomukset

Järjestyssääntörikkomuksesta saattaa olla seurauksena vahingonkorvausvelvollisuus tai vuokrasopimuksen purkaminen. Asukkaiden on huolehdittava, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä.

 

Järjestyssäännöt (pdf)

Ordningsregler för husbolag (pdf)

Building Rules of conduct (pdf)

ПРАВИЛА ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ ДОМА (pdf)