Hekan taloista osa on kokonaan savuttomia ja muissa on tupakointiin liittyviä rajoituksia. Kaikissa taloissa on kielletty tupakointi yhteisissä tiloissa. 1.6.2018 tai sen jälkeen alkaviin Hekan vuokrasopimuksiin sisältyy tupakointikielto, joka koskee tupakointia asuntojen sisätiloissa. 1.1.2022 lähtien piha-alueella tupakointi on sallittu vain erikseen merkityllä paikalla.  

Tupakointirajoitukset koskevat myös sähkötupakointia.

Savuttomissa Hekan taloissa tupakointikielto on vuokrasopimuksen ehto. Lisäksi tupakointikiellosta tiedotetaan muun muassa tupakointikieltokyltein. Yleisiä tiloja koskeva tupakointikielto löytyy tupakkalaista ja Hekan järjestyssäännöistä.

Muissa kuin savuttomissa taloissa viranomainen voi määrätä tupakointikiellon esimerkiksi tupakkalain perusteella.

Tupakointi yhteisissä tiloissa on kielletty

Tupakkalain ja Hekan järjestyssääntöjen mukaan tupakointi on kielletty kaikissa Hekan talojen yhteisissä tiloissa. Tupakointi on kielletty porrashuoneissa, hisseissä ja muissa yhteisissä sisätiloissa, yhteisillä parvekkeilla, luhtikäytävillä sekä kiinteistön piha-alueella tai tontilla (mukaan lukien sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyys sekä lasten leikkialueet) ja pysäköintitontin alueella.

Tupakointi on kuitenkin sallittu piha-alueella tai tontilla Hekan siihen erikseen osoittamassa paikassa, jos sellainen paikka on mahdollista osoittaa.

Savuttomassa talossa tupakointi on sopimusrikkomus

Kaikki Hekan uudiskohteet ja peruskorjatut kohteet, joiden rakentaminen tai peruskorjaus on alkanut toukokuun 2016 jälkeen, ovat kokonaan savuttomia. Tupakointi on kielletty asunnon sisätiloissa, asuntoon kuuluvilla parvekkeilla ja ulkotiloissa sekä yhteisissä tiloissa. Myös sähkötupakointi on näissä taloissa kielletty. Savuttomissa taloissa on erikseen merkityt tupakointipaikat, yleensä talojen pihoilla. 

Jos savuttomassa kohteessa tupakoidaan huoneistossa tai siihen kuuluvalla parvekkeella (tai muulla vastaavalla), kohteen yleisissä tiloissa tai leikkipaikalla, kyseessä on sopimusrikkomus. Tupakoinnista voi tällöin tehdä Hekalle asumishäiriöilmoituksen Hekan asukassivuilla (Palvelupyynnöt - Ilmoita häiritsevästä asumisesta).

Ilmoita häiritsevästä tupakoinnista muissa kuin kokonaan savuttomissa taloissa

Tupakkalain mukaan asuntoyhteisöllä (esim. vuokrataloyhtiöllä eli Hekalla) on mahdollisuus hakea kunnalta tupakointikieltoa asuntojen parvekkeille, asuntojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja asuntojen sisätiloihin. Jos asuntoosi kantautuu naapurista häiritsevää tupakansavua, ilmoita siitä Hekalle asukassivujen kautta (Palvelupyynnöt - Ilmoita häiritsevästä tupakoinnista).

Ilmoituksen perusteella Heka voi tarvittaessa käynnistää toimenpiteet tupakointikiellon hakemiseksi. Kaupungin ympäristöpalvelut käsittelee hakemuksen ja päättää kiellon määräämisestä. Jos viranomainen määrää kohteeseen tupakointikiellon, Hekan aluetoimisto tiedottaa tupakointikiellosta asukkaita ja asentaa taloon tupakointikiellosta kertovat kyltit.

Tupakointikiellot Hekan kohteissa

Uudiskohteet ja peruskorjauskohteet 5/2016 jälkeen 

 • Sisätilat ja huoneistojen ulkotilat kokonaan savuttomat, tupakointikielto huoneiston sisä- ja ulkotiloissa vuokrasopimuksen ehtona.
 • Tontilla saa polttaa, tontista riippuen tupakointipaikka osoitettu.
 • Syksystä 2020 alkaen tupakointipaikan rakentamisesta luovuttu.

Uudet vuokrasopimukset 1.6.2018 alkaen

 • Sisätupakointikielto vuokrasopimuksen ehtona.
 • Koskee myös väistöasuntoja.
 • Huoneistojen hallussa olevissa ulkotiloissa ja tontilla saa polttaa vain erikseen merkityillä paikolla.

Uudet vuokrasopimukset 1.1.2021 alkaen

 • Tupakointikielto huoneiston sisä- ja ulkotiloissa vuokrasopimuksen ehtona
 • Koskee myös väistöasuntoja
 • Tontilla saa polttaa vain erikseen merkityillä paikolla.

Tupakkalain 79 §:n mukaiset tupakointikiellot

 • Viranomaisen määräämä kielto huoneistojen hallussa oleville ulkotiloille (parveke, terassi jne.) tai huoneistojen sisätiloihin.
 • Koskee vain huoneistoja.

Kohteiden yhteiset tilat

 • Tupakkalain 78 § kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa
 • Tupakkalain 78 §:n perusteella järjestyssäännöissä voidaan kieltää tupakointi talojen yhteisissä ulkotiloissa (sisäänkäyntien läheisyys, ilmanottoaukot, leikkipaikat, yhteiset parvekkeet)
 • Hekan järjestyssäännöissä kielletty: porrashuoneet, hissit, muut yleiset tilat (esim. kerhotilat), piha-alueet, tontti, lasten leikkipaikat, pysäköintitontit.