Hekan taloista osa on kokonaan savuttomia ja muissa on tupakointiin liittyviä rajoituksia. Kaikissa taloissa on kielletty tupakointi yhteisissä tiloissa. 1.6.2018 tai sen jälkeen alkaviin Hekan vuokrasopimuksiin sisältyy tupakointikielto, joka koskee tupakointia asuntojen sisätiloissa. Tupakointirajoitukset koskevat myös sähkötupakointia.

Savuttomissa Hekan taloissa tupakointikielto on vuokrasopimuksen ehto. Lisäksi tupakointikiellosta tiedotetaan muun muassa tupakointikieltokyltein. Yleisiä tiloja koskeva tupakointikielto löytyy tupakkalaista ja Hekan järjestyssäännöistä.

Muissa kuin savuttomissa taloissa viranomainen voi määrätä tupakointikiellon esimerkiksi tupakkalain perusteella.

Tupakointi yhteisissä tiloissa on kielletty

Tupakkalain ja Hekan järjestyssääntöjen mukaan tupakointi on kielletty kaikissa Hekan talojen yhteisissä tiloissa, kuten porraskäytävissä, hisseissä, kerhotiloissa, leikkipaikoilla ja tuuletusparvekkeilla.

Savuttomat talot

Kaikki Hekan uudiskohteet ja peruskorjatut kohteet, joiden rakentaminen on alkanut toukokuun 2016 jälkeen, ovat kokonaan savuttomia. Tupakointi on kielletty asunnon sisätiloissa, asuntoon kuuluvilla parvekkeilla ja ulkotiloissa sekä yhteisissä tiloissa. Myös sähkötupakointi on näissä taloissa kielletty. Savuttomissa taloissa on erikseen merkityt tupakointipaikat, ja tupakointi on sallittu vain näillä alueilla. Tupakointipaikat ovat yleensä talojen pihoilla. Jos savuttomassa kohteessa tupakoidaan muualla kuin merkityllä tupakointipaikalla, kyseessä on sopimusrikkomus ja tupakoinnista voi tehdä Hekalle asumishäiriöilmoituksen.

Ilmoita häiritsevästä tupakoinnista muissa kuin kokonaan savuttomissa taloissa

Tupakkalain mukaan asuntoyhteisöllä (esim. vuokrataloyhtiöllä eli Hekalla) on mahdollisuus hakea kunnalta tupakointikieltoa asuntojen parvekkeille, asuntojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja asuntojen sisätiloihin. Jos asuntoosi kantautuu naapurista häiritsevää tupakansavua, ilmoita siitä Hekalle.

Ilmoituksen perusteella Heka-alueyhtiö voi tarvittaessa käynnistää toimenpiteet tupakointikiellon hakemiseksi. Kaupungin ympäristöpalvelut käsittelee hakemuksen ja päättää kiellon määräämisestä. Jos viranomainen määrää kohteeseen tupakointikiellon, Heka-alueyhtiö tiedottaa tupakointikiellosta asukkaita ja asentaa taloon tupakointikiellosta kertovat kyltit.