Asunnonvaihto


Asunnonvaihtojen muistilista 1.1.2017 lähtien

Vuoden 2017 alusta lähtien asunnonvaihtoa Hekan asunnosta toiseen hakevien Hekan asukkaiden asunnonvaihtohakemukset jätetään Helsingin kaupungin asuntopalvelujen asunnonvälityspalvelu Stadin asunnoille. Hakemus on voimassa kolme kuukautta kerrallaan ja sen voi halutessaan uusia, jos asunnonvaihtotarve jatkuu. Hekan alueyhtiöt eivät vuoden 2017 alusta lähtien enää käsittele asunnonvaihtohakemuksia tai tee päätöksiä asunnonvaihdoista.

Asunnonvaihtojen asukasvalinnan siirtyminen Stadin asunnoille johtuu vuoden alusta pääkaupunkiseudun ARA-vuokra-asunnoissa käyttöönotettavista tulorajoista, jotka koskevat sekä uusia asukkaita että asunnonvaihtajia. Asunnonvaihtojen asukasvalinnan yhteydessä tehtävää tulo- ja varallisuustarkastusta ei voi tehdä Hekan alueyhtiöissä.

Asunnonvaihtojen edellytykset säilyvät ennallaan. Asunnonvaihtoa hakevalla on oltava perusteltu tarve vaihtoasunnolle. Asunnonvaihtoa voi hakea esimerkiksi perhekoon muuttuessa, taloudellisissa vaikeuksissa tai terveydellisistä syistä. Ennen vaihdon hakemista hakijan on pitänyt asua nykyisessä Heka-asunnossaan vähintään vuoden. Hänellä pitää olla toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus Hekassa.

 

Kun haluat vaihtaa asuntoa Hekan sisällä, tee näin

Voit joko

1)      laittaa asunnonvaihtohakemuksen suoraan Stadin asunnoille (www.stadinasunnot.fi) hakeaksesi vaihtoa vapautuvaan Heka-asuntoon tai

2)      etsiä vaihtoasuntoa tai -kumppania itse Asunnonvaihtopörssistä (www.hekaoy.fi/asunnonvaihtoporssi). Jos löydät kumppanin keskinäiseen asunnonvaihtoon, laittakaa hakemus vaihdon hyväksymisestä Stadin asunnoille. Mahdollista on myös

3)      yhdistää aiemmat kohdat ja hakea sekä vaihtoa vapautuvaan Heka-asuntoon suoraan Stadin asunnoilta ja samanaikaisesti etsiä omatoimisesti vaihtokumppania asunnonvaihtopörssistä.

Jos sähköinen asiointi ei onnistu, voi vaihtoasuntoa hakea myös asioimalla Stadin asuntojen asiakaspalvelussa Ruoholahdessa osoitteessa Itämerenkatu 3.

Hakemuksen liitteeksi tulee tuttuun tapaan laittaa isännöitsijänlausunto, jonka voit hankkia omasta Heka-alueyhtiöstäsi. Puoltavan isännöitsijänlausunnon saadakseen hakijalla ei saa olla maksamattomia vuokria tai muuta velkaa Hekalle kuten ei myöskään viimeisen vuoden aikana annettua kirjallista varoitusta. Ennen isännöitsijänlausunnon kirjoittamista tehdään myös asuntotarkastus hakijan nykyiseen asuntoon, jonka kunnossa ei saa olla huomautettavaa. Isännöitsijänlausunto on maksullinen ja voimassa vuoden ajan. Ilman isännöitsijänlausuntoa asunnonvaihtohakemusta ei oteta käsittelyyn Stadin asunnoilla.

Ennen hakemuksen jättämistä on myös hyvä varmistua, etteivät tulosi ja varallisuutesi ylitä niille asetettuja rajoja. Jatkossa asunnonvaihtoa ei myönnetä, jos hakijan tulot ylittävät niille asetetut rajat. Yksiasuvan tuloraja ennen veroja on 3 000 euroa ja kahden aikuisen talouden 5 100 euroa. Lapsiperheissä tuloraja nousee 600 – 650 eurolla per lapsi. Varallisuudeksi puolestaan luetaan muun muassa asunto-osakkeet, kiinteistöt ja vapaa-ajan asunnot sekä arvopaperit. Varallisuuden määrästä vähennetään siihen kohdistuvat velat. Kulloinkin voimassa olevat varallisuusrajat voi tarkistaa Stadin asuntojen sivuilta.

 

 

Vaihto näyttää onnistuvan, miten toimitaan nyt?

Vaihdon toteutuessa hakijalle ilmoitetaan siitä puhelimitse tai, hakijan näin halutessa, sähköpostitse. Hakijalle ilmoitetaan, milloin hänen on viimeistään tehtävä vuokrasopimus vaihtoasuntoonsa. Sopimukset on tehtävä kuluvan kalenterikuukauden viimeiseen päivään mennessä.

Keskinäisessä vaihdossa vaihtokumppanien on oltava yhtä aikaa paikalla alueyhtiöiden toimistossa, kun irtisanotaan nykyisiä vuokrasopimuksia ja allekirjoitetaan uusia. Tarvittaessa sopimuksen osapuolta voi edustaa myös valtakirjalla. Irtisanomiset ja uudet sopimukset on tehtävä alueyhtiön/yhtiöiden toimistossa saman kalenterikuukauden aikana. Keskinäisissä vaihdoissa asuntoihin ei tehdä korjauksia vaihdon yhteydessä, vaan vaihtokumppanit vastaanottavat toistensa asunnot siinä kunnossa, jossa ne vaihtohetkellä ovat.

Kun vuokrasopimus vaihtoasuntoon on tehty, vaihtoa ei voi perua.