Taloturvallisuustoiminta on asukkaiden, Hekan henkilökunnan ja pelastusviranomaisten yhteistyötä.

Tavoitteena on, että jokaiseen kohteeseen nimetään vähintään yksi taloturvallisuushenkilö (aikaisemmin suojelujohtaja). Lisäksi kunkin kohteen väestönsuojalle valitaan väestönsuojan hoitaja ja hänen sijaisensa. Heka ja turvallisuustiimit hakevat taloturvallisuuden tehtäviin toiminnasta kiinnostuneita asukkaita Hekan ja turvallisuustiimin jatkuvalla haulla tai erityisin kampanjoin. Aluetoimisto nimittää jäsenet, pitää luetteloa jäsenistä sekä tarvittaessa päättää jäsenen erottamisesta.

Turvallisuustiimit kootaan kohteiden turvallisuushenkilöistä. Turvallisuustiimejä voi olla aluetoimiston alueella yksi tai useampia. Päätöksen turvallisuustiimien toimialueesta ja kokoonpanosta tekee aluetoimisto. Kukin turvallisuustiimi valitsee keskuudestaan tiimin vetäjän.

Turvallisuushenkilöiden toimikausi on yhtä pitkä kuin talotoimikunnan jäsenillä eli kaksi vuotta. Toimikausien lukumäärää ei ole rajattu.

Turvallisuustiimin tehtävät

Turvallisuustiimien tehtävä on yhdessä aluetoimiston turvallisuushenkilöstön kanssa huolehtia kohteiden turvallisuusasioiden käytännön toteuttamisesta. Tiimin tehtäviä ovat muun muassa:

  • osallistuminen pelastussuunnitelman laatimiseen ja ylläpitoon
  • turvallisuuskävelyt ja niistä raportointi
  • osallistuminen itsearvioinnin toteuttamiseen
  • turvallisuusasioiden kehittäminen
  • turvallisuusasioista raportointi ja tiedottaminen
  • toimintasuunnitelman ja -kertomuksen laatiminen vuosittain
  • taloturvallisuutta edistävien esitysten tekeminen budjettiin.

Turvallisuuskävelyjen on tarkoitus tukea itsearviointia. Tutustu paloturvallisuuden itsearviointioppaaseen.

Tiimi ei voi vastata kiinteistönomistajan lakisääteisten velvoitteiden täyttämisestä, vaan niistä vastuu on aina Hekalla. Pelastussuunnitelman ylläpidon vastuuhenkilö on kohteen isännöitsijä.

Valitun turvallisuushenkilön sekä aluetoimiston turvallisuusvastaavan nimet laitetaan tiedoksi kohteen ilmoitustauluille.

Turvallisuuskysymyksissä ole yhteydessä ensisijaisesti talosi turvallisuushenkilöön. Jos sellaista ei ole valittu, kysymykset voit esittää Hekan aluetoimiston turvallisuudesta vastaavalle henkilölle. Jätä kuitenkin vikailmoitukset ensisijaisesti Hekan verkkosivujen kautta tai soittamalla kohteesi vikailmoitusnumeroon.

Väestönsuojat

Useimmissa asuinkerrostaloissa on oma väestönsuoja. Sen ovi on merkitty oranssilla pohjalla olevalla sinisellä kolmiolla. Kulkutiet suojaan viitoitetaan sisätiloissa.

Väestönsuojan omistajan on huolehdittava, että tila laitteineen pysyy jatkuvasti kunnossa ja että siellä on lakisääteinen varustus sekä tarvittavat ohjeet. Yleensä kohteisiin on nimetty väestönsuojanhoitaja, joka on käynyt tarvittavan kurssin tehtäväänsä. Taloon nimettävä väestönsuojanhoitaja opettelee käyttämään suojan laitteita ja laittamaan suoja käyttökuntoon.

Väestönsuojan hoitaja, asukkaat ja huoltoyhtiö saattavat tilan käyttökuntoon. Tila on aina voitava järjestää käyttökuntoon 72 tunnissa. Viranomaiset antavat ohjeita radiossa, jos on siirryttävä väestönsuojiin.

Viranomainen tarkastaa väestönsuojat laitteineen palotarkastuksen yhteydessä.

Väestönsuojaa voidaan joutua käyttämään suojautumiseen sekä rauhan aikana että poikkeusoloissa. Jos omaa väestönsuojaa ei ole, käytetään tarvittaessa yleistä väestösuojaa. Opastus väestösuojaan on yleensä talon ilmoitustauluilla tai pelastussuunnitelmassa.