Asukassivuilla on teknisiä häiriöitä. Asiaa selvitetään parhaillaan. Pahoittelemme häiriötä.

Jos vuokralainen kuolee

Vuokralaisen kuolema ei automaattisesti lopeta vuokrasuhdetta, vaan vuokrasuhde jatkuu kuolinpesän kanssa entisin ehdoin. Vastuu vuokrasopimuksen ehtojen täyttämisestä (esimerkiksi vuokranmaksu ja asunnon huolellinen hoito) siirtyy heti vuokralaisen kuolinpesälle.

Vuokrasuhde päättyy vasta, kun kuolinpesä irtisanoo vuokrasopimuksen. Jos kuolinpesä ei halua jatkaa vuokrasuhdetta, vuokrasopimus kannattaa irtisanoa mahdollisimman nopeasti. Irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi, joka lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana kuolinpesä on tehnyt irtisanomisen. Kuolinpesä vastaa irtisanomisajan vuokrasuhteen velvoitteista, kuten vuokranmaksusta.  

Jos menehtynyt asukas ei ole asunnon päävuokralainen, vuokrasopimusta ei tarvitse irtisanoa. Ilmoita tällöin asukkaan kuolemasta Hekan asukassivuilla (Palvelupyynnöt – Ilmoita poismuutosta).  

Vuokrasuhteen jatkaminen  

Jos kuollut vuokralainen oli vuokrannut asunnon yhdessä toisen henkilön kanssa, tällä henkilöllä on oikeus kuolinpesän sijaan jatkaa vuokrasuhdetta, jos vuokranantajalla ei ole perusteltua syytä vastustaa jatkamista. Sama oikeus vuokrasuhteen jatkamiseen on myös: 

  • Kuolleen vuokralaisen avio- tai avopuolisolla 
  • Perheeseen kuuluvalla lapsella 
  • Kuolleen vuokralaisen tai tämän avio- tai avopuolison vanhemmalla.  

Muilla henkilöillä ei ole mahdollisuutta jatkaa vuokrasuhdetta. Vuokrasuhteen jatkaminen on poikkeus ARA-asuntojen asukasvalintaan. 

Edellytys vuokrasuhteen jatkamiselle on aina se, että vuokrasuhdetta jatkava on asunut asunnossa ennen vuokralaisen kuolemaa. Heka tarkastaa asumistiedon talonkirjatiedoista. 

Vuokrasuhteen jatkamisesta pitää ilmoittaa kolmen kuukauden kuluessa vuokralaisen kuolemasta. Ilmoitus päättää heti kuolinpesän vastuun vuokraehtojen täyttämisestä ja siirtää vastuun jatkamisilmoituksen tehneelle. 

Jos olet Hekan asukas ja ilmoitus koskee asuntoa jossa asut, ilmoita asiasta Hekan asukassivujen kautta. 

Jos et voi käyttää Hekan asukassivuja, ilmoita vuokralaisen kuolemasta alla olevalla lomakkeella.