Asiakaspalvelumme on suljettu perjantaina 24.5.2024. Ilmoita kiireelliset vikailmoitukset päivystysnumeroon 09 5767 3100. Voit hoitaa asiointia asukassivuilla.

Kirjaudu asukassivuille

Heka yhtenäistää vuokrasopimukset – samat sopimusehdot mahdollistavat paremman asumisviihtyvyyden 

Yhtenäistämme asukkaidemme vuokrasopimukset vaiheittain vuosien 2024–2026 aikana. Päivitämme vuokrasopimusten sisältöä siten, että jatkossa kaikilla vuokralaisillamme on samat vuokrasopimuksen ehdot. Yhtenäistäminen muuttaa joitakin vuokrasopimuksen ehtoja, mutta ei vaikuta asunnon vuokraan.

09.4.2024 09:04
Hekan kohde Fallpakantie 5 Puotilassa. Kyseessä on tumman keltainen rivitalokohde.
Vuokrasopimusten yhtenäistäminen alkaa Itä-Helsingistä. Kuvassa Hekan kohde Fallpakantie 5 Puotilassa.

Yhtenäistämisellä tavoittelemme parempaa asumisviihtyvyyttä, kun kaikkia asukkaita koskevat yhtenäistämisen jälkeen samat vuokrasopimuksen ehdot. Vuokrasopimusten yhtenäistäminen on myös tarpeellista, jotta kaikki sopimukset vastaisivat paremmin nykylainsäädännön vaatimuksia. Tällä hetkellä esimerkiksi tupakointia, vesilaskutusta ja muuttopäivää koskevat sopimusehdot vaihtelevat riippuen siitä, milloin vuokrasopimus on tehty.  

Teemme yhtenäistämisen siten, että ensimmäiset päivitetyt vuokrasopimukset tulevat voimaan 1.1.2025 ja loput tämän jälkeen vaiheittain vuoteen 2026 mennessä. Yhtenäistäminen alkaa kahdeksasta Hekan kohteesta Kallahdessa, Mellunmäessä ja Vuosaaressa. Näiden kohteiden asukkaat saavat Hekalta keväällä 2024 kotiinsa kirjeen, jossa on ohjeet uuden vuokrasopimuksen allekirjoittamiseksi.  

Koti Hekalla säilyy ja vuokrasopimus uusitaan 

Teemme vuokralaiselle nykyiseen asuntoon uuden vuokrasopimuksen, joka korvaa aiemman vuokrasopimuksen. Asuminen ja vuokrasuhde siis jatkuvat keskeytyksettä, kun vuokralainen allekirjoittaa uuden vuokrasopimuksen määräaikaan mennessä. 

Yhtenäistäminen muuttaa vuokrasopimuksen olennaisia ehtoja, mikä edellyttää myös vuokralaisen suostumusta. Jos vuokralainen ei hyväksy uusia vuokraehtoja ja kieltäytyy allekirjoittamasta uutta vuokrasopimusta, irtisanomme vuokrasopimuksen. Tarjoamme irtisanomisaikana vuokralaiselle mahdollisuuden allekirjoittaa uuden vuokrasopimuksen uusine vuokraehtoineen. Jos vuokralainen ei allekirjoita irtisanomisaikana uutta vuokrasopimusta, asuminen Hekalla päättyy kuuden kuukauden irtisanomisajan jälkeen.  

Ohjeita asukkaille

Verkkosivuiltamme saat tietoa vuokrasopimusten yhtenäistämisestä ja ohjeita vuokrasopimuksen uusimiseksi. Tutustu tietopakettiin.

Yhtenäistämme vuokrasopimukset vaiheittain ja alueittain vuoteen 2026 mennessä. Otamme yhteyttä asukkaisiin, joiden vuokrasopimusta yhtenäistäminen koskee.  

Kun yhtenäistäminen etenee sinun kohteeseesi ja jos vuokrasopimuksesi on tarpeen uusia, saat Hekalta kirjeen asiasta hyvissä ajoin etukäteen. Kirjeessä on ohjeet uuden vuokrasopimuksen allekirjoittamiseksi.  

Noin 34 000 vuokrasopimusta uusitaan 

Yhtenäistämisen tarpeessa on noin 34 000 vuokrasopimusta eli enemmistö Hekan asukkaiden vuokrasopimuksista.  

Yhtenäistäminen ei koske asukkaita 

  • joiden vuokrasopimus on alkanut 1.1.2022 tai sen jälkeen, sillä näissä sopimuksissa ehdot ovat jo uuden vuokrasopimusmallin mukaiset 
  • jotka asuvat kohteessa, jossa alkaa peruskorjaus vuonna 2025 tai 2026. 

Vuokrasopimusten ehtojen keskeisimmät muutokset koskevat sisätupakointia, vesilaskutusta ja muuttopäivää 

Hekalla on edelleen paljon vuokrasopimuksia, joissa ei ole lainkaan tupakointikieltoa, ja kohteita, joissa on vain yleisiä tiloja koskevat tupakointikiellot​. Tupakointi onkin yksi vakioaihe Hekalle tulevissa ilmoituksissa, kun samassa talossa voi olla asuntoja, joissa osassa tupakointi on sallittu ja osassa kielletty. Tilanne on tupakointikieltojen osalta hyvin monimutkainen niin asukkaille kuin Hekan henkilökunnalle. Heka on hakenut joihinkin kohteisiinsa myös tupakkalain mukaisia tupakointikieltoja, mutta menettely on hidas ja raskas. Vuokrasopimusten yhtenäistäminen on tehokkain ja nopein tapa saada samansisältöinen tupakointikielto kaikkiin Hekan asuntoihin.     

Vuokrasopimusten yhtenäistämisen jälkeen kaikkiin Hekan vuokrasopimuksiin sisältyy tupakointikielto asunnossa sekä asuntoon kuuluvissa ulkotiloissa, mikä lisää asukkaiden yhdenvertaisuutta. Sisätupakointikielto myös lisää asumisviihtyvyyttä, parantaa asumisterveyttä sekä vähentää tupakoinnin aiheuttamia vaurioita ja korjaustarpeita asunnoissa.  

Vuokrasopimusten yhtenäistäminen tuo myös Hekan vuokrasopimuksiin ehdon siitä, kuuluuko vesi vuokraan vai ei, sekä ehdon vesilaskutuskäytännöstä. 

Vuokrasopimusten yhtenäistämisen jälkeen kaikissa Hekan vuokrasopimuksissa muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymispäivä. Tämä muuttopäiväehto estää vanhan vuokrasopimuksen ja uuden vuokrasopimuksen päällekkäisyyden, kun uusi asukas pääsee muuttamaan asuntoon heti kuukauden alusta.  

Lisäksi yhtenäistäminen muuttaa vuokrasopimuksen ehtoja, jotka koskevat vastuuta asunnon ulkotilojen hoidosta ja vahingonkorvauslaskutusta.  

Vuokrasopimuksessa on myös kerrottu tietosuojakäytännöistä eli siitä, miten Heka käsittelee vuokralaistensa ja muiden asukkaidensa henkilötietoja. 

Lue lisää vuokrasopimusten yhtenäistämisestä.