I bostäderna i Postparken sparar man energi

I Hekas nya objekt i Norra Böle tar man tillvara värmen även från avloppsvattnet.

Skriven av Petja Partanen Foton av Sami Heiskanen

En månad innan inflyttningsdagen är Hekas nya objekt Gustensstigen 7 under luppen. Entreprenören NCC håller på att slutföra arbeten och justerar ventilationen. Stadens egna övervakare och byggnadsinspektörer går runt och kontrollerar att allt är genomfört enligt planerna.

Köket.
Bostädernas nya elektriska apparater förbrukar lite energi.

– Målet är att få en felfri byggnad i bruk, berättar projektchef Matti Boeschoten från Helsingfors stads bostadsproduktion.

Boeschoten är nöjd med vad han ser. De framtida boende skäms bort på många sätt.

– Jag tycker särskilt om övervåningens fina och stora bastuutrymmen som har fantastisk utsikt.

Energisnåla Gustensstigen

Elens och fjärrvärmens kraftiga prisökning är ett aktuellt samtalsämne, men på Gustensstigen är effekten av dem rimlig. Bostädernas splitternya elektriska apparaterna är energisnåla och solpanelerna på husets tak producerar en del av elen som behövs i fastigheten. I nya Heka-objekt är solpaneler redan vardag, men på Gustensstigen använder man sig av en lite mer exotisk energilösning, värmeåtervinning av avloppsvatten.

– Den samlar till exempel in spillvärme från duschvattnet, säger Boeschoten.

Objektets boende får dagligen information om husets energiförbrukning i realtid.

– I aulorna finns skärmar som berättar om husets vatten- och elförbrukning samt hur mycket el solpanelerna har producerat, berättar Boeschoten.

Solpanelerna på taket.
Solpanelerna på taket producerar en del av den elektricitet som huset förbrukar.

De nya Heka-objektens energieffektivitet överskrider klart byggnadsbestämmelsernas krav. Även Gustensstigens energicertifikat stoltserar med markeringen för bästa A-klassen. Det faktum att man kan ansöka om RTS-miljöcertifiering för Hekas hus i Postparken berättar att huset bevisat uppfyller höga kriterier: byggnadsmaterialen är ekologiska, byggarbetena har utförts i skydd från fukt och husets ventilation är speciellt fungerande. För de boende innebär detta bra boendeförhållanden.

Postparksområdet kommer att vara ha bostäder för 5 000 invånare

Nu är Postparkens område fortfarande en stor byggarbetsplats, men det finns redan en del tjänster tillgängliga.

Alepa öppnade sina dörrar för ett år sedan, nu startade ett daghem sin verksamhet i en tillfällig paviljongbyggnad. Byggandet av det permanenta daghemmet inleds nästa år, därefter följer byggandet av en skola.

En av de fyra affärslokalerna i Gustensstigens gatuplan är utrustad för restaurangbruk. Invid Gustensstigen byggs ett invånarhus som är gemensamt för alla boende i Postparken. Det kommer att inhysa ett kafé, gym och olika slags fest-, motions- och verkstadslokaler.

 Gustensstigen 7
Lekplatsen på Gustensstigen 7:s innergård omges av förråd i trä för friluftsutrustning.

Under ledning av Boeschoten byggs redan Postparkens nästa Heka-objekt som ligger på adressen Postiljonsgatan 2.

– Det är ett lite större hus med över 150 bostäder. Huset blir färdigt i december 2023.

Postparksområdet kommer att vara färdigt omkring år 2030 och ha bostäder för 5 000 invånare, men byggandet i området fortsätter. Päivi Ahlroos, projektchef för Norra Böles område, berättar att man planerar en hel bandstad i Norra Böle mellan stationerna Ilmala och Kottby. I framtiden kommer stationerna att förenas av en två kilometer lång gågata. Dessutom har man gjort en reservation för en spårvagnslinje för Postiljonsgatan som går förbi Gustensstigen.

Gustensstigen 7

 • Objektet blev klart 23.9.2022.
 • Höghus med 5–7 våningar, fyra trappor. I samma kvarter finns även stadens bostadsrättshus Postiljonen, som delar gård med objektet.
 • Fasad av tegel, bostäderna har inglasad balkong eller fransk balkong.
 • 44 bilplatser i grannkvarterets parkeringsanläggning. Tidsbegränsade besöks- och ärendeparkeringsplatser längs med gatan. Cykelplatser 193 st.
 • Gemensamma utrymmen: hall, invånarlokal, tvättstuga, förråd för inventarier, barnvagnar och friluftsutrustning. Två av husets tre bastur finns på sjunde våningen och en på den nedersta våningen.
 • Underhåll och fastighetsförvaltning: Hekas södra kontor.

Totalt 111 bostäder

 • 1r + kök (29–39 m² ): 34 st.
 • 2r + kök(42,5–48,5 m²): 32 st.
 • 3r + kök (63–77,5 m²): 33 st.
 • 4r + kök (91 m²): 6 st.
 • 5r + kök  (95,5 m²): 6 st.